Vizita Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL (2011)


Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad, 26 septembrie 2011
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române s-a întâlnit la data de 26 septembrie 2011, cu profesorii şi elevii Seminarului Teologic Ortodox din Arad, după cum informează Radio TRINITAS.

Cu această ocazie, Preafericirea Sa le-a vorbit tinerilor seminarişti despre importanţa cultivării rugăciunii neîncetate: „Cu cât secularizarea este mai puternică, cu atât spiritualitatea trebuie să fie mai intensivă. Secularizării nu i se poate răspunde printr-o acrobaţie intelectuală şi nici prin argumente de ordin logic, ci prin sfinţenie. Singura forţă care poate contracara spiritualizarea este sfinţenia ca legătură a omului cu Dumnezeu cel Unul Sfânt. În această privinţă nu contează cantitatea sau numărul orelor de rugăciune, cât permanenta rugăciune făcută cu mintea, chiar şi în afara orelor de rugăciune liturgică. Deci, gândul la Dumnezeu este totdeauna o rugăciune. Este foarte important să avem această practică a rugăciunii pentru că oamenii simt când mergem în mijlocul lor, dacă preotul sau profesorul de Religie sau asistentul social este un om duhovnicesc sau nu. Cunoştinţele intelectuale sunt foarte necesare, dar nu sunt suficiente”.

Prezent la eveniment, Arhiepiscopul Aradului, Înaltpreasfinţitul Timotei, i-a mulţumit Patriarhului României pentru vizita desfăşurată în eparhia pe care o conduce: „În zilele de astăzi, în mod deosebit, pentru şcolile teologice, care se află la început de an şcolar şi universitar, reprezintă o încurajare pentru noi şi de aceea vă mulţumim cu devotament filial, rămânându-vă în ascultare şi cu întregul nostru apel la ceea ce înseamnă conştiinţa noastră de ucenici ai Preafericirii Voastre”.

Întâlnirea  Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu elevii şi profesorii Seminarului Teologic Ortodox din Arad încheie vizita pe care Preafericirea Sa o desfăşoară încă de vineri, 23 septembrie 2011, în Arhiepiscopia Aradului.

 

Vizită în laboratorul duhovnicesc al teologilor arădeni

În ultima zi a vizitei în Arhiepiscopia Aradului, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad şi paraclisul cu hramurile "Sfântul Maxim Mărturisitorul" şi "Sfântul Mucenic Mina" din incinta instituţiei de învăţământ, numit de Preafericirea Sa laboratorul vieţii duhovniceşti, în care se uneşte rugăciunea cu teologhisirea şi în care se întăreşte comuniunea între cei care se roagă şi cei pentru care se înalţă rugăciunea. IPS Arhiepiscop Timotei a prezentat istoria instituţiei de învăţământ, a învăţământului teologic arădean şi contribuţia acestor centre religios-culturale la dezvoltarea teologiei şi a culturii româneşti. Patriarhul României a evidenţiat viitorilor teologi importanţa formării duhovniceşti într-o şcoală de teologie, pentru că nu se poate vorbi despre Dumnezeu dacă viitorul teolog nu vorbeşte mai întâi cu Dumnezeu. De asemenea, Preafericirea Sa a vorbit despre misiunea din aceste vremuri secularizate în care oamenii au uitat de Dumnezeu şi a reliefat necesitatea rugăciunii, deoarece atunci când misiunea se face în alt duh decât în duhul lui Hristos, aceasta înseamnă colonialism, iar atunci când se face în duhul lui Hristos, misiunea devine comuniune. "Acolo unde misiunea a fost mai întâi duhovnicească, a rămas mai adânc înfiptă în sufletele oamenilor, unde a fost strategică şi calculată şi îmbinată cu dorinţa de câştig material, ea nu rezistă acestui fenomen de încercare de provocare care se numeşte secularizare. Avem nevoie în şcolile teologice de o cunoaştere profundă a textului Scripturii, a textelor Sfinţilor Părinţi şi, în acelaşi timp, de o stare de rugăciune în contextul cultural-social pe care îl avem de păstorit. Teologia de astăzi trebuie să fie una misionară, care înseamnă nu plecarea de acasă, ci transmiterea în lume a duhului lui Hristos Care nu este din lumea aceasta, dar Care doreşte ca lumea aceasta să se sfinţească şi să se mântuiască", a reliefat Preafericirea Sa.

Directorul seminarului, pr. Codin Şimonca-Opriţa, a mulţumit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române pentru binecuvântarea şi vizita efectuată la instituţia de învăţământ teologic. La final, Preafericirea Sa a făcut daruri Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad, iar cei prezenţi au primit câte o iconiţă a Sfintei Treimi.

 

Sursa: www.basilica.ro şi www.ziarullumina.ro


ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
26 sept. 2011, 08:51
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
26 sept. 2011, 08:51
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
26 sept. 2011, 08:51
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
26 sept. 2011, 08:52
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
26 sept. 2011, 08:52