Stranele şi corul


 


Dat fiind faptul ca urmează o şcoală vocaţională, este normal ca elevii Seminarului să cunoască un program oarecum diferit de cel al altor licee.

Timpul suplimentar pe care seminariştii îl aloca diferitelor activităţi educative extraşcolare este menit să îi păstreze într-o pregătire continuă şi în legătura directă cu Biserica şi cu sfintele slujbe, la care seminariştii participă duminică de duminică şi sărbătoare de sărbătoare.

Dacă ar fi să prezentăm o zi obişnuita din viaţa Seminarului, am spune că programul zilnic pentru fiecare elev seminarist începe dimineaţa, la orele 7.30, cu rugăciunea de dimineaţa săvârşită în Capela „Sfântul Nectarie Taumaturgul" din incinta şcolii, urmând ca, mai apoi, toţi elevii să participe la cursuri până la orele 14.00 sau 15.00, după caz. În fiecare zi de miercuri se săvârşeşte Sfânta Liturghie, la care participă toţi elevii, după care, la ora 9,10 încep cursurile.

    

Seminarişti în stranăDupă orele de curs, seminariştii se întorc acasă, iar cei mai mulţi întrucât provin din alte zone, in internatele in care sunt gazduiti, urmând ca ziua de studiu sa si-o incheie fiecare prin rugăciunile de seara si citiri din Sfânta Scriptură.

În zilele de praznic în Seminar se suspendă cursurile, iar elevii şi profesorii acestora participă la slujbele obişnuite în bisericile în care sunt repartizaţi, asigurând cântarea la strană.

Pentru ca practica de strană a elevilor seminarişti să se desfaşoare în mod organizat au fost înfiinţate un număr de "străni", care se perindă prin câteva parohii arădene.

De pregătirea, organizarea şi evaluarea seminariştilor în domeniul muzicii bisericeşti se ocupă părintele arhidiacon prof. Tiberiu Ardelean, profesorul de Muzică bisericească.

Corul Seminarului


      Conform profilului Seminarului şi datorită faptului că Muzica ocupă un loc extrem de important în pregătirea elevilor, existenţa unui cor al şcolii, compus din cei mai buni cunoscători şi interpreţi ai muzicii, aleşi dintre seminarişti, este pe deplin îndreptăţită.


Corul Seminarului arădean, pe scenă    Prezentă încă de la începuturile Seminarului Ortodox din Arad, ideea înfiinţării unui cor al şcolii s-a materializat prin strădania Părintelui profesor Teodor Pavel, care a înfiinţat un asemenea grup, ce s-a remarcat la început mai ales la serbările şcolare sau la anumite momente speciale, cum ar fi slujba de Te Deum de la inceputul anului şcolar.

    Serbările organizate în cadrul Seminarului, cu ocazia unor evenimente diferite, dintre care amintim: Serbarea Colindelor, Serbarea închinată Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii Şcolilor Teologice, Serbarea dedicată memoriei marelui poet român Mihai Eminescu, de la 15 ianuarie, Serbarea dedicată Zilei Independenţei, Zilei Europei şi sfârşitului celui de-al doilea război mondial, la 9 mai, precum şi Serbarea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar, sunt cu atât mai frumoase cu cât momentele artistice susţinute de Corul Seminarului sunt unele de înaltă clasă, dovedind profesionalismul pregătirii în acest domeniu, precum şi efortul susţinut al coriştilor, atent îndrumaţi de dirijorii lor.

    De la începuturi şi până în anul şcolar 2002 - 2003, Corul Seminarului a fost dirijat de Părintele profesor Teodor Pavel, cel care, aşa cum aminteam deja, a şi pus bazele acestui cor, pentru ca începând din anul 2002, conducerea şi pregătirea corului să fie preluată de Doamna profesoară Victoria Budileanu, distins cadru didactic, care a desfăşurat o carieră remarcabilă, timp de peste 35 de ani, la unul dintre cele mai prestigioase licee arădene, Colegiul Naţional "Moise Nicoară". În prezent, pregătirea muzicală este asigurată de către arhid. prof. Paul-Tiberiu Ardelean, absolvent al Seminarului arădean, precum şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Arad, actualmente şi al Conservatorului de Muzică din Timişoara.

    Pregătirea efectivă a coriştilor Seminarului se desfaşoară în mod organizat şi se caută evitarea pauzelor îndelungate în pregătire, fapt pentru care, adesea, coriştii au parte de un program de repetiţii încărcat (cu repetitii săptămânale, iar în preajma serbărilor, chiar zilnice), însă plin de satisfacţii atunci când tot efortul şi toate sacrificiile depuse în scopul pregătirii unor momente artistice de calitate, devin încântare spirituală pentru spectatorii deja fideli, am putea spune, ai serbărilor şcolare tradiţionale organizate de Seminarul arădean.

    Frecvent, corul Seminarului arădean dă răspunsurile în cadrul Sfintei Liturghii în praznice, la vechea Catedrală a Aradului, la biserica parohiei Arad Centru (str. M. Eminescu), precum şi la alte parohii.

    Se observă, aşadar, dublul rol pe care îl denotă activitatea în Corul Seminarului, şi anume, mai intâi, cel formativ, în cadrul căruia seminariştii îşi imbogăţesc aria de cunoştinţe muzicale şi deprind tehnicile executării unei interpretări profesioniste, urmat îndeaproape de cel misionar-cultural, prin care coriştii ajung să exprime, prin munca şi dedicarea lor, idei menite sa-i imbogaţeasca sufleteşte pe spectatori, dar şi pe interpreţi, îndemnându-i să reflecteze la substanţa lucrurilor şi să îşi îmbogăţească orizontul cultural prin artă, prin meditaţie, într-un demers conştient de îmbogăţire a spiritului.


Etapa naţională a Concursului „Tineri, lăudaţi pe Domnul“ (2009)

    Grupul de muzică bizantină „Apullum“ al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Simion Ştefan“ din Alba Iulia a câştigat locul I la faza naţională a Concursului naţional de muzică bizantină „Tineri, lăudaţi pe Domnul“, desfăşurată pe 27 octombrie 2009 la Bucureşti, informează cotidianul „Ziarul Lumina“. La concursul care a avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei, au participat şase formaţii corale ale instituţiilor de învăţământ teologic preuniversitar din şase centre mitropolitane din ţara noastră. Premiul pentru cel mai bun dirijor i-a revenit diaconului Tiberiu Ardelean, dirijor al corului Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad.


    În încheierea zilei de 27 octombrie 2009, când bucureştenii şi-au sărbătorit sfântul ocrotitor, urcând în număr impresionant Dealul Patriarhiei, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei, începând cu ora 18:00 s-a desfăşurat a doua ediţie a Concursului „Tineri, lăudaţi pe Domnul“, faza naţională, în cadrul căreia 162 de tineri din şase mitropolii ale Bisericii Ortodoxe Române l-au lăudat pe Domnul prin intermediul muzicii bizantine. În deschiderea evenimentului, PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, şi preşedinte de onoare al juriului acestui concurs, a precizat că preocuparea deosebită a elevilor şi studenţilor teologi din ţară pentru studierea muzicii bizantine şi corale a determinat Patriarhia Română să iniţieze acest concurs, a cărei primă ediţie s-a desfăşurat în anul 2008. La această ediţie, care a fost dedicată muzicii corale, au concurat 11 coruri ale instituţiilor de învăţământ teologic din cuprinsul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.
    

    În cadrul şedinţei din 26 noiembrie 2008 a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, PF Părinte Patriarh Daniel a propus ca ediţia din anul 2009 a acestui concurs să fie dedicată grupurilor de muzică bizantină din tot cuprinsul Patriarhiei Române.
    

    Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în şedinţa din 25-26 februarie 2009, a aprobat această iniţiativă, hotârând ca acest concurs să fie organizat de către Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei Române.
    

    PS Episcop-Vicar Ciprian Câmpineanul a evidenţiat ceea ce-şi propune concursul, şi anume: să încurajeze tinerii în studierea muzicii bizantine, contribuind astfel la păstrarea şi cultivarea acestui tezaur de cultură universală şi naţională, să susţină interpretarea autentică a muzicii bizantine, să identifice şi să promoveze formaţiile de muzică bizantină valoaroase, să faciliteze accesul publicului larg la acest gen de muzică.
    

    Menţionăm că acest concurs are două etape: una mitropolitană, în cadrul căreia s-au întrecut în a-L lăuda pe Domnul, în perioada 12-16 octombrie 2009, 23 de grupuri de tineri din eparhiile celor şase mitropolii de pe cuprinsul ţării, şi una naţională, care s-a desfăşurat de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, la Bucureşti. Etapa mitropolitană din cadrul Mitropoliei Banatului a fost câştigată de corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad.


    Concursul naţional „Tineri, lăudaţi pe Domnul“ a fost prezentat de diac. Teodor Gradinaciuc, redactor-şef adjunct la Radio TRINITAS, care a anunţat că fiecare cor va avea la dispoziţie 15 minute în care să interpreteze trei piese muzicale, două la alegere şi una impusă. Ca piesă impusă a fost ales axionul „Vrednică eşti“, în glasul al VI-lea, de protos. Varlaam. Ordinea intrării în concurs a fost decisă prin tragere la sorţi, în prezenţa dirijorilor celor şase coruri participante.

    Juriul a fost alcătuit din şase profesori de muzică de la centrele muzicale din mitropoliile participante la concurs: pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, pr. prof. dr. Vasile Grăjdian, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, pr. prof. dr. Vasile Stanciu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, pr. conf. dr. Nicolae Velean, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timişoara, pr. lect. dr. Alexăndrel Barnea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, şi pr. lect. dr. Antoniu Zamfir, de la Facultatea de Litere din Craiova, Departamentul de Muzică.
    

Corul Seminarului arădean la concursul "Tineri, lăudaţi pe Domnul!"


    Sorţii au decis ca primul cor intrat în concurs să fie cel al Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad, reprezentând Mitropolia Banatului, dirijat de diac. prof. Tiberiu Ardelean. Cel de-al doilea grup coral care a urcat pe scenă a fost al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Dumitru Stăniloae“ din Braşov, reprezentant al Mitropoliei Ardealului, sub îndrumarea dirijorului prof. Marius Modiga. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a fost reprezentată de Corul „Basileus“ al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare“ din Iaşi, sub bagheta dirijorului Mihai Ursache. Reprezentând Mitropolia Olteniei, a urmat în concurs Grupul de muzică bizantină „Sf. Grigorie Teologul“ al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Grigorie Teologul“ din Craiova, condus de domnul profesor Victor Şapcă. Membrii grupului „Cantate Domino“ al Seminarului Teologic Liceal „Nifon Mitropolitul“ din Bucureşti, dirijaţi de domnul profesor Laurenţiu Constantin, au reprezentat Mitropolia Munteniei şi Dobrogei. Proba de concurs a fost încheiată de Grupul de muzică bizantină „Apullum“ al Seminarului Teologic „Mitropolitul Simion Ştefan“ din Alba Iulia, reprezentând Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, dirijat de arhid. prof. Nicolae Topârcean.


    În timpul deliberării juriului, a avut loc conferinţa domnului prof. dr. Nicolae Gheorghiţă, de la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu titlul „O scurtă istorie a muzicii bizantine“. Prezentarea sa a oferit informaţii despre dezvoltarea muzicii bisericeşti, din vremurile apostolice până după căderea Imperiului Bizantin. În încheierea conferinţei, a fost amintită şi contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la răspândirea şi dezvoltarea muzicii bisericeşti, în special după 1453, anul căderii Constantinopolului.


    După deliberarea juriului, a urmat momentul mult aşteptat al premierii corurilor participante la concurs. Premiul I, în valoare de 3.000 de lei
, la care se adaugă sponsorizarea imprimării unui CD audio de muzică bizantină, oferit de Protoieria II Capitală, a fost câştigat de Grupul de muzică bizantină „Apullum“ al Seminarului Teologic „Mitropolitul Simion Ştefan“ din Alba Iulia. Premiul al II-lea, în valoare de 2.500 de lei, a fost obţinut de Corul „Cantate Domino“ al Seminarului Teologic Liceal „Nifon Mitropolitul“ din Bucureşti. Premiul al III-lea, în valoare de 2.000 de lei, a fost oferit Corului „Basileus“ al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare“ din Iaşi. Pe lângă acestea, s-a acordat şi un premiu special, în valoare de 1.500 de lei, care i-a revenit Corului Seminarului Teologic „Dumitru Stăniloae“ din Braşov. Premiul pentru cel mai bun dirijor a fost oferit diac. Tiberiu Ardelean, profesor la Seminarul Teologic din Arad. Au primit diplome de participare Seminariile Teologice de la Craiova şi Arad, dar şi domnul profesor Nicolae Gheorghiţă, cu mulţumiri pentru conferinţa susţinută.

Corul Seminarului arădean în concursul "Tineri, lăudaţi pe Domnul!" ‎(2009)‎


    În încheierea evenimentului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit despre necesitatea recuperării tradiţiei bizantine, a muzicii specifice spiritualităţii ortodoxe, menţionând că „acest concurs se înscrie într-o preocupare a Bisericii noastre, o preocupare intensă de a resuscita valorile din tradiţie, cele care au fost uitate, şi de a încuraja pe cei care sunt dotaţi să continue tradiţia frumoasă, solidă, substanţială a muzicii bisericeşti“. De asemenea, Preafericirea Sa a anunţat că va propune Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în şedinţă de lucru astăzi, 29 octombrie, alcătuirea, redactarea şi publicarea unui dicţionar de muzică bisericească. „Considerăm că este necesar ca ceea ce ştim până acum, solid şi sigur, bogat şi sistematizat, să fie expus pentru a promova muzica bisericească; în primul rând, cea bizantină, avem şi muzică liniară, dar această preocupare a noastră este de ordin misionar. Avem o diasporă foarte mare şi e necesar ca toate comunităţile ortodoxe româneşti din diasporă să ţină legătura cu tradiţia, legătura cu ţara şi cu celelalte Biserici Ortodoxe surori“, a spus Părintele Patriarh.

    

Corul Seminarului din Arad, în concursul din 27 octombrie 2009, Bucureşti

    Subliniind importanţa muzicii bisericeşti în viaţa duhovnicească a membrilor Bisericii, Patriarhul nostru a menţionat că muzica este susţinătoarea rugăciunii, nu este o distracţie; este o lucrare misionară, nu este o relaxare, este o relansare a rugăciunii. „În spaţiul sacru al Bisericii, legătura dintre spaţiul sacru şi timpul sacru o face sunetul sacru, adică muzica. Şi dacă noi suntem susţinuţi în rugăciunea comunităţii printr-o muzică bisericească adecvată, însăşi persoana în rugăciune devine templu, care se unifică, se adună. Muzica bizantină nu poate fi înlocuită cu nimic, pentru că este compusă de oameni care s-au rugat mult şi s-au pocăit mult. La unele din cântări, în mănăstiri se şi simte că muzica bizantină a fost compusă de oameni care au plâns mult. Dar nu este un plâns lamental, ci este un plâns care s-a transformat în bucurie. Există o logică a răstignirii egoismului şi a învierii sufletului pe planul comuniunii bisericeşti care se poate vedea din unele cântări, mai ales din cele adresate Maicii Domnului“, a mai spus Preafericirea Sa, felicitându-i pe concurenţi şi mulţimind tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui concurs.
    

    La ediţia naţională a Concursului „Tineri, lăudaţi pe Domnul“ de pe 27 octombrie 2009 au participat ierarhii oaspeţi din străinătate, ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţi şi credincioşi. Întregul concurs a fost difuzat, în direct, de către posturile Trinitas TV şi Radio Trinitas.Concursul Naţional de Muzică 

pentru Formaţiile Corale din Învăţământul Preuniversitar (2011)

    În perioada 3-5 iunie 2011 s-a desfăşurat, la Arad, etapa naţională a Concursului Naţional de Muzică pentru Formaţiile Corale din Învăţământul Preuniversitar, secţiunea coruri, liceu. Corul Seminarului arădean a confirmat, clasându-se pe un meritoriu loc III.Puteţi consulta şi canalul

 al Seminarului din Arad: STLOA