TRADIŢIE ŞI MĂRTURISIRE PRIN CULOARE ŞI TRĂIRE

Concursul şi Simpozionul internaţional de creaţie literară, creaţie plastică şi artă fotografică - Arad 

22 mai 2017 

ora 10:00

Ediția a IX-a 

Inclus în CAER 2017, poz. 339PROGRAM

 

10.00-10.15 Primirea invitaţilor

10.15-11.00 Slujbă de Te Deum

11.00-12-30  Desfăşurarea lucrărilor Simpozionului – Aula "Ilarion V. Felea"

·   11.00-11.30 Cuvânt de deschidere

·   11.30-12.15 Mărturii ale foştilor deţinuţi politici

·   12.15-12.30 Program artistic – Corul Seminarului Teologic Ortodox Arad

11.00-12.30  Atelier de pictură al elevilor – sală de clasă

12.30-13.00  Pauză şi vernisajul expoziţiei

13.00-14.30  Susţinerea unor lucrări, lansarea volumului Simpozionului şi festivitatea de premiere

Întrunit în şedinţă de lucru sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Reşedinţa Patriarhală, în zilele de 28 şi 29 octombrie 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât declararea anului 2017 ca Anul omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. Destinat cadrelor didactice şi elevilor, Concursul și Simpozionul Tradiție și mărturisire, prin culoare și trăire, se doresc a fi un eveniment complementar manifestărilor organizate în ţară și în diaspora cu această unică ocazie.

Nume proiect: Concursul şi Simpozionul internațional de creație literară, creație plastică și artă fotografică TRADIŢIE ŞI MĂRTURISIRE PRIN CULOARE ŞI TRĂIRE

Organizatori: INIŢIATORI şi ORGANIZATORI: prof. Andrea Vida, prof. Beatrice Mandă, prof. Adina Matei, prof. Mihaela Neagoe, pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. Dacian Emilian Nan, arhid. prof. drd. Tiberiu Ardelean

Condiţii de participare: PROBLEME ORGANIZATORICE: Înscrierea (fişa) şi trimiterea lucrărilor se va face până la data de 15 aprilie 2017, pe adresa: simpozionarad2017@gmail.com Fișa de înscriere și doar lucrările elevilor participanți la concurs.

Perioadă înscriere: 01.03.2017 - 15.04.2017

Perioadă desfăşurare: 01.03.2017 - 22.05.2017

Regulament de organizare și desfășurare al

Concursului și Simpozionului internațional

de creație literară, creație plastică și artă fotografică

Tradiție și mărturisire prin culoare și trăire

Arad, 22 mai 2017

Ediția a IX-a

Inclus în CAER 2017, poz. 339


ARGUMENT

Întrunit în şedinţă de lucru sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Reşedinţa Patriarhală, în zilele de 28 şi 29 octombrie 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât declararea anului 2017 ca Anul omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română.

Cinstirea iconanelor ocupă un loc foarte important în învăţătura ortodoxă pentru că icoana nu este o simplă imagine ci este mesajul evanghelic, un obiect de cult care face parte integrantă din viaţa liturgică. Aşa se explică importanţa pe care Biserica o dă icoanei; se înţelege că nu oricărei imagini (reprezentări), ci imaginii specifice (icoanei), pe care ea însăşi a făurit-o în decursul istoriei sale în lupta împotriva păgânismului şi a ereziilor, pe care a plătit-o cu sângele unui mare număr de martiri şi mărturisitori în timpul perioadei iconoclaste. (726 – 843 d.Hr.)

Pictarea unei icoane este la îndemâna tuturor, dar nu oricine poate stăpâni și măiestria de a le zugrăvi în concordanță cu erminia Bisericii și cu frica lui Dumnezeu. Pictorul de icoană ortodoxă are nevoie nu doar de multă îndemânare și pregătire în artă, ci și de curăție sufletească, pentru a putea vedea chipul lui Dumnezeu și al Sfinților.

Patriarhul Iustinian Marina (22.02.1910-26.03.1977), al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Românes-a arătat vrednic prin statornicia sa în dreapta credinţă, prin lucrarea fără preget în slujirile sale de până acum, printr-o muncă rodnică în folosul poporului şi al Bisericii, printr-o blândeţe părintească îndeajuns de cunoscută, dând întru îndeplinirea tuturor însărcinărilor şi vredniciilor la care a fost chemat dovezi de neclintită ascultare faţă de Sfântul Sinod şi de supunere faţă de legile ţării (din Gramata Sinodală de instalare).

În cei 29 de ani de patriarhat (1948-1977), în ciuda tuturor dificultăților, au avut loc o seamă de evenimente și schimbări care au ridicat mult prestigiul Ortodoxiei românești în lumea creștină și l-au făcut o figură reprezentativă a întregii Ortodoxii.

Istoria Bisericii Ortodoxe Române de după anul 1948 este istoria represiunii antireligioase şi a persecuţiei ce merge până la martirizare. După cum este cunoscut, acţiunile regimului comunist au întâmpinat deseori opoziţia fermă şi eroică a reprezentanţilor Bisericii, fapt care argumentează pe deplin  aserţiunea  părinţilor care spun Comunismul a umplut cerul cu sfinți.

Pe tot parcursul perioadei comuniste între statul comunist şi  B.O.R. a existat un antagonism perpetuu, prin simplu fapt al afirmării a două viziuni radicale despre lume. B.O.R. şi-a originat discursul  în mod consecvent în revelaţia hristică şi nu pe materialismul comunist, întâlnirea dintre cele două instituţii venind pe tărâmul concret al  binelui poporului. Cei 50 de ani de comunism au reprezentat cea mai grea perioadă din viața Bisericii, numeroși ierarhi, preoți, călugări și credincioși fiind arestați și omorâți pentru dârzenia cu care au mărturisit și au apărat Ortodoxia.

Hotărârea conducerii Bisericii Ortodoxe legată de anul omagial 2017, vine în întâmpinarea unei cereri vechi a credincioșilor români, de recunoaștere (și eventual de canonizare) a mărturisitorilor care nu s-au lepădat de Hristos în temnițele comuniste, în ciuda regimului de teroare și exterminare, mulți dintre ei plătind cu viața.

Destinat cadrelor didactice şi elevilor, Concursul și Simpozionul Tradiție șimărturisire, prin culoare și trăire, se doresc a fi un eveniment complementar manifestărilor organizate în ţară și în diaspora cu această unică ocazie.


SCOP

Promovarea și păstrarea tradițiilor și a valorilor culturale, spirituale și morale ale românilor prin cunoașterea și interiorizarea lor, în scopul cultivării respectului față de acestea.

Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ şi artistic al elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal.

 

TEMELE CONCURSULUI și ale SIMPOZIONULUI:

 

1.      Evoluţia icoanei în istoria Bisericii.

2.      Motivele cinstirii icoanei şi funcţiile ei.

3.      Perioada iconoclastă: jertjă şi biruinţă; martiri şi mărturisitori din perioada                 iconoclastă.

4.      Sfântul  din icoană – ocrotitorul meu.

5.      Icoane făcătoare de minuni – legendă şi realitate.

6.      Interviu cu pictorii de icoane din parohia mea.

7.      Frumuseţe şi culoare în biserica din parohia mea.

8.      Patriarhul Iustinian – un ierah de prestigiu al întregii Ortodoxii.

9.      Drama Ortodoxiei româneşti din perioada comunistă.

10.    Sfinţii închisorilor – pe urmele martirilor şi mărturisitorilor din temniţele                     comuniste.

11.    Biserica Ortodoxă în diaspora.

 

SECŢIUNI: creaţie literară (poezii, eseuri), artă plastică (desene, picturi, colaje, pt. temele 4, 7, 8) şi artă fotografică ( pt. temele 5,7,10 ).


OBIECTIV GENERAL:

Promovarea respectului și a prețuirii pentru valorile culturale, religios-morale, estetice și artistice ale poporului român.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

-         încurajarea şi evidenţierea caracterului formativ al actului didactic;

-         valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări literare, plastice și fotografice;

-         valorizarea   lucrărilor elevilor participanți;

-         editarea unui volum cuprinzând creațiile literare ale participanților;

-         organizarea unei expoziţii cu lucrările plastice și fotografice ale elevilor participanți.

-         stimularea colaborării şi cooperarea între elevii şi cadrele didactice, din peste 40 de unităţi de învăţământ;


GRUP ŢINTĂ: 

pentru concurs – elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal şi studenţi; 

pentru simpozion- cadre didactice, preoți.

Participanții pot alege oricare dintre temele propuse de organizatori.


INIŢIATORI şi ORGANIZATORI: pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. Dacian Emilian Nan, arhid. prof. drd.Tiberiu Ardelean, lect. univ. dr. Florica Faur, prof. Andrea Vida, prof. Beatrice Mandă, prof. Adina Matei, prof.Mihaela Neagoeprof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, prof. Camelia Nan.

-         elevi de la Șc.Gimn.Caius Iacob Arad: Lorena Toboșaru, Roxana Bătrîn, Roxana Costin, Bogdan Tutunaru, Daniel Radu – cls.a VIII-a B.

-         elevi seminariști.


COLABORATORI:

-          Daniela Pădurean Andreica – director executiv Centrul Municipal de Cultură Arad;

-          Protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Arhiepiscopia Aradului;

-          Pr. Florin Olteanu – Parohia ortodoxă din Chitihaz - Ungaria

-          Pr. Ispas Ruja – Parohia ortodoxă din Dortmund, Germania;

-          Pr. Andrei Danciu – Parohia ortodoxă din Praga, Cehia;

-          Pr. Gabriel Apopei – Parohia ortodoxă din Rocca di Papa, Italia;

-          Pr. Ștefan Barbu - Parohia ortodoxă din Liege, Belgia;

-          Protopop pr. iconom stavrofor Flavius Petcuț;

-          Prof. Claudius Mladin, inspector şcolar general ISJ Arad;

-          Diac. prof. Florin Sirca, inspector şcolar Religie, ISJ Arad;

-          Prof. Mariana Tocaciu, inspector şcolar pentru activitatea educativă;

-          Prof. Diana Achim, director Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad;

-          Prof. Doina Stoica, director Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad.

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Seminarul Teologic Ortodox Arad.


ORGANIZATORI: Școala Gimnazială Caius Iacob Arad și Seminarul Teologic Ortodox Arad.


DATA şi LOCUL DESFĂŞURĂRII: 22 mai 2017, la Seminarul Teologic Ortodox Arad, str. Academia Teologică, nr.11-13, începând cu ora 10.00.


PARTENERI:

-        Primăria Arad;

-          Centrul Municipal de Cultură Arad;

-          Arhiepiscopia Aradului;

-          Parohia ortodoxă din Chitighaz, Ungaria;

-          Parohia ortodoxă din Dortmund, Germania;

-          Parohia ortodoxă din Praga, Cehia;

-          Parohia ortodoxă din Rocca di Papa, Italia;

-          Parohia ortodoxă din Liege, Belgia;

-          Protopopiatul Ortodox Arad;

-          Parohia Micălaca Veche Arad;

-          Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad;

-          Universitatea Aurel Vlaicu Arad;

-          Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad;

-          Seminarul Teologic Ortodox Arad;

-          Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad;

-          Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad.

 

PROBLEME ORGANIZATORICE:

Înscrierea (fişa) şi trimiterea lucrărilor se va face până la data de 15 aprilie 2017, pe adresa: simpozionarad2017@gmail.com

Fișa de înscriere și doar lucrările elevilor participanți la concurs se vor trimite listate (pentru jurizare) pe adresa: Mandă Beatrice, str. Nucet, nr.11, bl. 547, sc.C, et.2, ap.6, Arad, 310311. Alături de lucrări se va expedia un plic maro A4 (cu burduf) timbrat (5 lei) și autoadresat și suma de 15 lei necesară protocolului. Lucrările literare ale elevilor și ale cadrelor didactice vor fi publicate într-un volum cu ISBN.

1. Creaţie literară: lucrările (maxim 2 pagini) vor fi redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, Font 14, titlul Bold; autorul, coordonatorul şi instituţia la două rânduri de titlu, scrise cu 12 Bold; apoi, la două rânduri conţinutul scris cu 12, la 1,5 rânduri.

2. Creaţie plastică: compoziţiile (desene, picturi şi colaje), vor fi realizate pe hârtie format A4 sau A3, respectând temele concursului. Pe verso, fiecare lucrare expediată va conţine: tema, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul/judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.

3. Artă fotografică: Fiecare elev va prezenta cel mult 15 fotografii format carte poştală. Fotografiile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: expresivitate, originalitate, luminozitate.

Fiecare coordonator poate participa cu max. 5 lucrări, indiferent de secțiune.

 

EVALUAREA LUCRĂRILOR:

Evaluarea lucrărilor se face în funcţie de: contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care participantul le dovedeşte prin lucrarea realizată (50 p.); gradul de complexitate şi volmul de muncă al elevului (30 p.); crearea unui spaţiu plastic armonios şi expresiv prin care să fie respectate, pe de o parte, elementele de limbaj plastic şi, pe de altă parte, corectitudinea formelor şi a propoziţiilor. (20 p.).

Seminarul Teologic Ortodox Arad, Colegiul Naţional Moise Nicoară şi Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad, prin coordonatorii proiectului, vor evalua lucrările echipajelor participante, iar în activitatea finală, din 22 mai 2016, vor înmâna diplomele câştigătorilor, pe secţiuni. Se vor acorda nouă premii pe secţiune şi categorie de vârstă și un premiu special ( trei premii I, trei premii II, trei premii III şi trei menţiuni).

 

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE ALE PROIECTULUI

Articole în cotidianul local; portofoliul concursului (lista cu toţi participanţii, revista şi pliantul şcolii, programul de desfăşurare); volum cu lucrările cadrelor didactice şi creaţiile literare ale elevilor, înregistrat ISBN; chestionare şi fişe de evaluare; autoevaluarea activităţilor; sondaje de opinie în rândul elevilor, al profesorilor şi al părinţilor; fotografii, filme, pliante, afişe; premierea lucrărilor.

 

 

Informaţii: prof. Mihaela Neagoe, tel. 0755397591

Coordonator proiect - director adjunct

prof.Beatrice Mandă


NB: Fişa de înscriere se poate descărca din ataşamentul de mai jos.

ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
14 apr. 2017, 01:51