Simpozion şi concurs 2016

Concurs şi Simpozion Internaţional  „Educaţia – artă şi formare”

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/simpozion-international-2016/IMG_6710.jpg

Marți, 17 mai 2016, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, s-a desfășurat a VIII-a ediție a Concursului și Simpozionului Internațional de Creație literară, Creație plastică și Artă fotografică ,,Educația- artă și formare’’, întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2016 ca Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul  comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti.

Slujba de Te-Deum a fost oficiată în prezența Înaltpreasfințitului Părinte  dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, de Înaltpreacuviosul Părinte dr. Iustin Popovici, pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof. Codin Șimonca-Oprița şi arhidiac. prof. drd. Tiberiu Ardelean.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/simpozion-international-2016/21.jpg

Dezbaterea în plen a lucrărilor s-a desfășurat în prezenţa invitaţilor:  pr.conf.univ.dr. Lucian Farcașiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii  Aurel Vlaicu din Arad, pr. Adrian  David de la Centrul Militar Arad, pr. Mircea Bupte de la Parohia Ortodoxă Micălaca Veche II Arad.

Deschiderea lucrărilor simpozionului a fost făcută de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, care a arătat rolul şi importanţa educaţiei religioase a tineretului, mai de cu seamă în acest an omagial şi a făcut o retrospectivă a tuturor manifestărilor organizate în scopul educaţiei în cuprinsul eparhiei. În încheierea cuvântului a felicitat pe organizatori şi pe toţi elevii participanţi şi premiaţi.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/simpozion-international-2016/IMG_6717-1.jpg

În continuare, doamna prof. dr. Diana Șimonca-Oprița, pr. prof. Codin Șimonca-Oprița și arhid. prof.drd. Tiberiu Ardelean și-au prezentat lucrările:  Didahiile lui Antim Ivireanul. Omul-discurs și omul-lume; Semnele mănăstirii Sfântului Antim; Dimensiunea muzicii bisericești ortodoxe din perspectiva tineretului. Totodată, părintele arhid.Tiberiu Ardelean a făcut un rezumat al lucrărilor participanților de peste hotare: Educația religioasă ortodoxă în școlile din Republica Federală Germania – pr.dr. Ispas Ruja de la Parohia Ortodoxă Sfântul Dumitru cel Nou din Dortmund; Pastorația tinerilor în Diaspora românească– pr.Gabriel Apopei de la Parohia Ortodoxă Rocca di Papa, Italia; Educația religioasă în Marea Britanie – d-na prof. Petic-Bătrîn Georgiana de la Buckinghamshire Adult Learning, Marea Britanie.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/simpozion-international-2016/13236299_959911750794628_573908916_n.jpg   https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/simpozion-international-2016/13245979_960024614116675_1594582906_n.jpg

Susținerea lucrărilor a fost urmată de premierea elevilor participanți la cele 3 secțiuni ale concursului. Cele 50 de premii au fost oferite de ÎPS Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu de la Arhiepiscopia  Aradului,  Preaonoratul Părinte Protopop Flavius Petcuț de la Protopopiatul Ortodox Român Arad și de Consiliul Municipal de Cultură  Arad.

Premiul special al concursului  i-a revenit elevei Maria Lebedi, din cls.a X-a de la Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți, Republica Moldova, coord. prof. Inga Zazulea.

Evenimentul a reunit peste 900 de participanți din 5 țări ( Germania, Italia, Mare Britanie, Republica Moldova și România), care și-au manifestat interesul pentru temele propuse de organizatori:

  1. 1. Educația religioasă în învățământul preprimar/ primar/ gimnazial/ liceal/universitar.
  2. Educația religioasă în Europa; provocări actuale.
  3. Biserica – vatră a învățământului românesc.
  4. Înseamnătatea orei de Religie pentru mine.
  5. Rolul familiei în dezvoltarea moral-religioasă a copilului.
  6. Familia mea / Sărbătorile în familie.
  7. Proiecte educative (de voluntariat, caritabile); activități extrașcolare desfășurate în perioada 2014-2016.
  8. Publicații școlare / religioase (reviste, foi volante, anuare tipărite în perioada 2014-2016).
  9. Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul – rolul lui în progresul culturii române.
  10. Rolul tipografiilor bisericești în dezvoltarea culturii românești.

Lucrările participanților  cele 225 de eseuri și articole ale cadrelor didactice și preoților, dar și cele 174 de referate și creații literare ale elevilor, au fost cuprinse în două volume dinstincte, intitulate sugestiv – Educația, artă și formare.  Cele peste 500 de lucrări de artă plastică şi artă fotografică au putut fi văzute în expoziţia al cărui vernisaj a avut loc după prezentarea şi lansarea celor două volume.

Organizatorii acestor activități au fost: pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. Dacian Emilian Nan, arhid. prof. drd. Tiberiu Ardelean, lect. univ. dr. Florica Faur, prof. Mihaela Voştinar, prof. Beatrice Mandă, prof. Mihaela Neagoe,  prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, prof. Camelia Nan, prof. înv. preprimar Georgiana Danţoş, educ. Mirabela Bota.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/simpozion-international-2016/13263882_956287924485150_5247554834931396096_n.jpg

Dintre parteneri amintim: Arhiepiscopia Aradului; Parohiile ortodoxe din Chitighaz, Ungaria; Dortmund, Germania; Praga, Cehia; Rocca di Papa, Italia; Liege, Belgia;  Micălaca Veche Arad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad; Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra Arad; Universitatea Aurel Vlaicu Arad; Universitatea de Vest Vasile GoldişArad; Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad; Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad, Grădinița PP Căsuța Piticilor Arad.

Miercuri, 18 mai 2016, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, s-a desfășurat, în cadrul Concursului și Simpozionului Internațional de Creație literară, Creație plastică și Artă fotografică „Educația – artă și formare”, conferinţa cu titlul „Educaţia tinerilor prin spovedanie”, susţinută de către Pr. Conf. Univ. Dr. Vasile Vlad, profesor de Morală la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/simpozion-international-2016/image43.jpg

Întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2016 ca Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti, Părintele profesor le-a vorbit tinerilor seminarişti şi elevilor din alte licee arădene despre rolul Tainei Spovedaniei în viaţa tânărului, despre modul în care atât preotul, cel care săvârşeşte actul slujirii, cât şi cel care vine în scaunul mărturisirii, trebuie să se pregătească pentru întâlnirea cu Hristos, în actul spovedaniei.

„Spovedania înseamnă mărturisirea deplină a păcatelor, cu durere şi părere de rău a penitentului, în faţa preotului şi a lui Dumnezeu. Această verticalitate dintre Dumnezeu şi cel care se spovedeşte se aşează peste orizontalitatea dintre credinciosul care vine la spovedanie şi preotul duhovnic, formând crucea prin care Dumnezeu, ridică păcatele omului şi le transferă asupra Lui”, a relatat Părintele conferenţiar.
La finalul conferinţei a urmat o serie de întrebări legate de tema propusă, după care moderatorul întâlnirii, Părintele Profesor Pompiliu Gavra, Directorul Seminarului arădean, a mulţumit Părintelui conferenţiar pentru faptul că a acceptat invitaţia de a fi în mijlocul elevilor seminarişti, împărtăşindu-le din bucuriile şi foloasele Sfintei Taine a Spovedaniei, ca prim factor al educaţiei religioase.

Prof. Beatrice Mandă

Arhid. Asist. univ. drd. Tiberiu Ardelean


Concurs şi Simpozion 

de creaţie literară, creaţie plastică şi artă fotografică


Educaţia - artă şi formare

Arad,  17 mai  2016

Ediţia a VIII-a

Inclus în CAER 2016, poz.103

 

         "Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei.

         Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă,

 dar educatorul creează un chip viu;

uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.

        Şi oricine poate fi dascăl, dacă nu al altora, cel puţin al său."

      Sfântul Ioan Gură de Aur

 

           ARGUMENT    

           Întrunit în şedinţă de lucru sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Reşedinţa Patriarhală, în zilele de 28 şi 29 octombrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât declararea anului 2016 ca Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul  comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016).

           Educația este un proces evolutiv, complex desfășurat pe parcursul mai multor etape,  care are în vedere formarea și dezvoltarea însușirilor intelectuale, morale și fizice ale copiilor,  ale oamenilor și ale societății.

           De-a lungul secolelor, educația a fost strâns legată de religie. În Antichitate, în Orient, școlile funcționau în general pe lângă temple. În Occident, mănăstirile erau centre de cultură pe lîngă care funcționau școli, atât pentru viitorii clerici , cât și pentru laici. În țara noastră, încă din sec. al XI-lea, existau școli pentru pregătirea preoților pe lângă mănăstiri și centre episcopale, cu predare în limba latină, greacă și slavă.              

           Dacă educația morală reprezintă acea latură a procesului de pregătire a copilului pentru viață care are în vedere cunoașterea, înțelegerea și practicarea binelui în viața socială și adaptarea la viața comunității, educația religioasă trebuie privită într-o strânsă legatură cu educația morală, acordându-i fundament divin. Educația moral-religioasă trebuie să înceapă încă din primii ani de viață în familie. Apoi se continuă potrivit nivelului de înțelegere a copilului pentru a se forma în sufletul acestuia  deprinderi de conduită și sentimente cu ajutorul cărora să devină o adevărată persoană deschisă comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii.

 Prin educația religioasă trebuie să realizăm, de fapt, o reală cultivare a spiritului. Ea ne ajută să construim un sistem de valori spirituale, etice, estetice etc. racordate la personalitatea fiecăruia dintre noi și materializarea în comportamente integratoare în viața comunității din care facem parte.

Antim Ivireanul, născut  în 1650, în Iviria (Georgia sau Gruzia), a fost  autor, tipograf, gravor, teolog, episcop și mitropolit român de origine georgiană. Mitropolit de București, Antim Ivireanul a fost o personalitate culturală remarcabilă a literaturii române vechi. Fiind un apărător energic al drepturilor Bisericii ortodoxe și a poporului român, dar mai ales din pricina atitudinii sale fățiș antiotomane, în toamna anului 1716, la cererea primului domn fanariot, Nicolae Mavrocordat, a fost înlăturat din scaun, închis, caterisit de patriarhul ecumenic și condamnat la exil pe viață în mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. În drum spre locul exilului, a fost ucis de ostașii turci și trupul aruncat undeva în râul Marița sau în Tungea, dincolo de Adrianopol, anul acesta împlinindu-se 3oo de ani de la moartea sa martirică. A fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992, fiind prăznuit în fiecare an la 27 septembrie.

          În organizarea acestui eveniment am pornit de la ideea că pecetea concursului și a simpozionului este însuşi Iisus Hristos, care îi transformă pe elevi în oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu, cu o viaţă morală deosebită, adevărate modele în societatea contemporană.

           Destinat cadrelor didactice şi elevilor,  Concursul și Simpozionul Educaţia - artă şi formare,   se doresc a fi un eveniment complementar manifestărilor de amploare naţională organizate în ţară cu această unică ocazie.

 

     SCOP

          Formarea caracterului și  a personalității elevilor, prin cunoașterea și interiorizarea unor valori morale, etice, estetice, intelectuale, pentru ca  renăscând în Iisus Hristos să devină  buni creștini, astfel integrându-se în ordinea existentă, în societate, în istorie.

          Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ şi artistic al preșcolarilor  și al elevilor din cel primar, gimnazial și liceal.     

     TEMELE  CONCURSULUI  ŞI ALE SIMPOZIONULUI:

1.  Educația religioasă în învățământul preprimar/ primar/ gimnazial/ liceal/universitar.

2.  Educația religioasă în Europa; provocări actuale.

3.  Biserica – vatră a învățământului românesc.

4.  Înseamnătatea orei de Religie pentru mine.

      5.  Rolul familiei în dezvoltarea moral-religioasă a copilului.

6.  Familia mea / Sărbătorile în familie.

7.  Proiecte educative (de voluntariat, caritabile); activități extrașcolare  desfășurate în perioada 2014-2016.

8.   Publicații școlare / religioase (reviste, foi volante, anuare tipărite în perioada 2014-2016).

9.  Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul – rolul lui  în progresul culturii române.

10. Rolul tipografiilor bisericești în dezvoltarea culturii românești.

 

      SECŢIUNI: creaţie literară (poezii, eseuri), artă plastică  (desene, picturi, colaje, pt. temele 3, 6, 7 și 9) şi artă fotografică ( pt. temele 3,4, 6 și 7).

      OBIECTIV GENERAL:

       Promovarea respectului pentru valorile fundamentale religios-morale, educaționale, culturale, estetice,  artistice, sociale și de relaționare competițională  prin instituirea unei legături mai strânse între familie, școală și Biserică  ca mediu instituțional educativ.

      OBIECTIVE SPECIFICE:

-         încurajarea şi evidenţierea caracterului formativ al actului didactic;

-          valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări literare, plastice și fotografice;

-          valorizarea    lucrărilor elevilor participanți;

-          editarea unui volum cuprinzând creațiile literare ale  participanților;

-         organizarea unei expoziţii cu lucrările plastice și fotografice ale elevilor participanți.

-         stimularea colaborării şi cooperarea între elevii şi cadrele didactice, din peste 40 de unităţi de învăţământ;

     GRUP ŢINTĂ: pt. concurs – preșcolari, elevi din ciclul primar, gimnazial,  liceal şi studenţi; pt. simpozion- cadre didactice, preoți.

       Participanții pot alege oricare dintre temele propuse de organizatori.

      INIŢIATORI şi ORGANIZATORI: pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. Dacian Emilian Nan, arhid. prof. Tiberiu Ardelean, lect. univ. dr. Florica Faur, prof. Mihaela Voştinar, prof. Adina Matei, prof. Beatrice Mandă, prof.Mihaela Neagoe,  prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, prof. Camelia Nan, prof.înv.preprimar Georgiana Danţoş, educ.Mirabela Bota.

          COLABORATORI:

-          Protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Arhiepiscopia Aradului;

-          Pr. Florin Olteanu – Parohia ortodoxă din Chitihaz - Ungaria

-          Pr. Ispas Ruja – Parohia ortodoxă din Dortmund, Germania;

-          Pr. Andrei Danciu – Parohia ortodoxă din Praga, Cehia;

-          Pr. Gabriel Apopei – Parohia ortodoxă din Rocca di Papa, Italia;

-          Pr. Ștefan Barbu - Parohia ortodoxă din Liege, Belgia;

-          Protopop pr.iconom stavrofor Flavius Petcuț;

-          Prof. Claudius Mladin, inspector şcolar general ISJ Arad;

-          Diac. prof. Florin Sirca, inspector şcolar Religie, ISJ Arad;

-          Prof. Mariana Tocaciu, inspector şcolar pentru activitatea educativă; 

-          Prof. Major Csaba, director Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad;

-          Prof. Doina Stoica, director Lic.Tehnologic Francisc Neuman.

-          Prof. înv. preprimar Sofia Rusu, director Grădiniţa P.P.Nr.18 Căsuţa Piticilor Arad.

 

       LOCUL DESFĂȘURĂRII:  Seminarul Teologic Ortodox Arad.

       ORGANIZATOR: Seminarul Teologic Ortodox Arad și Șc. Gimnazială Caius Iacob Arad.

        DATA şi LOCUL DESFĂŞURĂRII: 17 mai  2016, la Seminarul Teologic  Ortodox Arad, str.Academia Teologică, nr.11-13, începând cu ora 10.00:

Ø    ora 10,00 - 10.30 – primirea invitaţilor;

Ø    ora 10.30 – 11.00 – slujba de Te-Deum;

Ø    ora 11.00 – cuvânt de deschidere, prezentarea invitaţilor şi a comitetului de jurizare;

Ø    ora 11.30 – lansarea volumului Educaţia- artă şi formare;

Ø    ora 11.40-12.00 – susținerea lucrărilor;

Ø     ora12.00-12.15 -  pauză;

Ø    ora 12.15 -13.00  – program artistic şi vernisarea expoziţiei;

Ø    ora13.00- 13.30 – înmânarea diplomelor şi premierea participanţilor.

 

         PARTENERI:

-         Arhiepiscopia Aradului;

-         Parohia ortodoxă din Chitighaz, Ungaria;

-         Parohia ortodoxă din Dortmund, Germania;

-         Parohia ortodoxă din Praga, Cehia;

-         Parohia ortodoxă din Rocca di Papa, Italia;

-         Parohia ortodoxă din Liege, Belgia;

-         Protopopiatul Ortodox Arad;

-         Parohia Micălaca Veche Arad;

-         Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad;

-         Universitatea Aurel Vlaicu Arad;

-         Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad;

-         Seminarul Teologic Ortodox Arad;

-         Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad;

-         Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad;

-         Grădiniţa PP. Nr.18 Căsuţa Piticilor Arad.

 

        PROBLEME ORGANIZATORICE:

         Înscrierea (fişa) şi trimiterea lucrărilor  se va face până la data de  15 aprilie 2016, pe adresa  simpozionsiconcurs2016@yahoo.com

         Fișa de înscriere și doar lucrările elevilor participanți la concurs se vor trimite listate (pentru jurizare) pe adresa: Mandă Beatrice,  str. Nucet, nr.11, bl. 547,  sc.C, et.2, ap.6, Arad, 310311.  Alături de lucrări se va expedia un plic A4 (cu burduf) timbrat (5 lei) și autoadresat. Lucrările literare ale elevilor și ale cadrelor didactice vor fi publicate într-un volum cu ISBN.             

       1.  Creaţie literară: lucrările (maxim 2 pagini) vor fi redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, Font 14, titlul Bold; autorul, coordonatorul şi instituţia la două rânduri de titlu, scrise cu 12 Bold; apoi, la două rânduri conţinutul scris cu 12, la 1,5 rânduri.

       2.  Creaţie plastică : compoziţiile (desene, picturi şi colaje), vor fi realizate pe  hârtie format  A4 sau A3, respectând temele concursului. Pe verso, fiecare lucrare expediată va conţine: tema, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul/judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.

        3.  Artă fotografică : Fiecare elev va prezenta cel mult 15 fotografii format carte poştală. Fotografiile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: expresivitate, originalitate, luminozitate.

      Fiecare coordonator poate participa cu max.5 lucrări, indiferent de secțiune.

           EVALUAREA LUCRĂRILOR:

           Evaluarea lucrărilor se face în funcţie de: contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care participantul le dovedeşte prin lucrarea realizată (50 p.); gradul de complexitate şi volmul de muncă al elevului (30 p.); crearea unui spaţiu plastic armonios şi expresiv prin care să fie respectate, pe de o parte, elementele de limbaj plastic şi, pe de altă parte, corectitudinea formelor şi a  propoziţiilor. (20 p.).

          Seminarul Teologic Ortodox Arad, Colegiul Naţional Moise Nicoară şi Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad, prin coordonatorii proiectului, vor evalua lucrările echipajelor participante, iar în activitatea finală, din 17 mai 2016, vor înmâna diplomele câştigătorilor, pe secţiuni. Se vor acorda nouă premii pe secţiune şi categorie de vârstă și un premiu special ( trei premii I, trei premii II, trei premii III şi trei menţiuni).

         ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE ALE PROIECTULUI

         Articole în cotidianul local; portofoliul concursului (lista cu toţi participanţii, revista şi pliantul şcolii, programul de desfăşurare); volum cu lucrările cadrelor didactice şi creaţiile literare ale elevilor, înregistrat ISBN; chestionare şi fişe de evaluare; autoevaluarea activităţilor;  sondaje de opinie în rândul elevilor, al profesorilor şi al părinţilor; fotografii, filme, pliante, afişe; premierea  lucrărilor.

 

          Informaţii: prof. Mihaela Neagoe, tel. 0755397591

Coordonator proiect,

prof.Beatrice Mandă

Fişa de înscriere se poate descărca de aici (click).

ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
28 mar. 2016, 06:02