Simpozion internaţional 2015


Regulament de organizare şi desfăşurare al

Concursului şi Simpozionului internaţional

de creaţie literară, creaţie plastică şi artă fotografică

Slujire şi misiune în lumea contemporană

Arad, 19 mai 2015

Ediţia a VII-a 

Inclus în CAEN 2015

 

                                                                     Misiunea este însăşi inima Bisericii.

Dacă nu există misiune, nu există Biserică.

Pr. lect. dr. Dan Sandu

            Argument           

            În zilele de 29 octombrie 2013 şi 29 septembrie 2014, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, au avut loc şedinţele de lucru ale Sfântului Sinod al  Bisericii Ortodoxe Române, care au proclamat anul 2015 An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi  şi  An comemorativ al SfântuluiIoan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii în Patriarhia Română.

            Biserica Ortodoxă Română este comunitatea creştinilor ortodocşi, clerici, monahi şi mireni, constituiţi canonic în parohii şi mănăstiri din eparhiile Patriarhiei Române aflate în interiorul şi în afara graniţelor României, care mărturisesc pe Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pe temeiul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii şi participă la viaţa Bisericii prin aceleaşi Sfinte Taine, slujbe liturgice şi rânduieli canonice.

            Parohia, forma de bază a structurii bisericeşti, este comunitatea credincioşilor, clerici şi mireni, de religie ortodoxă, aşezaţi pe un anumit teritoriu, sub conducerea organelor locale ale puterii bisericeşti, în frunte cu preotul paroh.

            Mănăstirea este  instituţia religioasă care cuprinde o biserică şi mai multe chilii unde trăiesc, potrivit unor reguli de viaţă austere, călugări sau călugăriţe.

            Misiunea, forma vizibilă a iubirii Sfintei Treimi faţă de om, a fost actualizată de Iisus Hristos şi lăsată ca moştenire Bisericii Sale spre mântuirea omului. Misiunea Bisericii este de a-l face pe fiecare credincios al ei, în chip organic, una cu  Hristos, de a transforma simţul propriului eu într-o adevărată trăire întru Hristos şi propria cunoaştere de sine (conştiinţa de sine) în cunoaştere hristică (conştiinţa hristică); pentru ca viaţa credincioşilor să devină viaţă în Hristos şi pentru Hristos.

            Misiunea Bisericii este de a le oferi membrilor săi convingerea că starea adevărată a personalităţii umane este cea alcătuită din nemurire şi veşnicie, precum şi convingerea că omul este un călător care se îndreaptă din împărăţia timpului şi a morţii spre nemurire şi veşnicie. Biserica, instituţie divino-umană, veşnicie întrupată înlăuntrul hotarelor timpului şi spaţiului, se află aici în această lume, dar nu este din această lume. Ea se află în lume pentru a o înălţa la cer, acolo unde  îşi are originea.

            Potrivit hotărârii Sfântului Sinod, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost ales datorită faptului că, prin viaţa şi activitatea sa, s-a dovedit a fi un apărător al dreptei credinţe, un învăţător al pocăinţei, un luminător al familiei creştine şi al vieţii monahale şi un promotor al filantropiei creştine; ierarhii, preoţii şi călugării  prin slujirea şi activitatea lor au contribuit la susţinerea, consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii parohiei şi mănăstirii sub toate aspectele.

            În organizarea acestui eveniment am pornit de la ideea că pecetea Simpozionului şi a Concursului este însuşi Iisus Hristos, care îi transformă pe elevi în oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu, cu o viaţă morală deosebită, adevărate modele în societatea contemporană.

            Destinat cadrelor didactice şi elevilor,  Concursul şi Simpozionul Slujire şi misiune în lumea contemporană se doresc a fi un eveniment complementar manifestărilor de amploare naţională organizate în ţară cu această unică ocazie.

            SCOP

            Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ şi artistic al elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

            Prezentarea importanţei şi a rolului marilor păstori de suflete, care prin slujirea şi activitatea lor au contribuit la susţinerea, consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii parohiei şi a mănăstirii. 

            Temele Concursului şi ale Simpozionului:

1.      Misiunea preotului în comunitate. Taina Preoţiei.

2.      Interviu cu preotul meu paroh.

Biserica din parohia mea: istoric, acte de filantropie.

3.      Întemeierea Bisericii creştine; misiunea Apostolilor în lume.

4.      Misiunea Bisericii Ortodoxe Române de peste hotare. Diaspora ortodoxă.

5.      Ierarhii, preoţii şi monahii –  apărători ai dreptei credinţe, luminători ai vieţii monahale şi promotori ai filantropiei creştine.

6.      Monahismul şi lucrările sale misionare: rugăciunea, spovedania, filantropia, legătura dintre cult şi cultură.

7.      Mănăstiri ortodoxe; voturile monahale. Pelerinaje la mănăstiri.

 

            SECŢIUNI: creaţie literară (poezii, eseuri), artă plastică (desene, picturi, colaje) şi artă fotografică (pt. temele 1, 2, 4, 5 şi 7).

            OBIECTIV GENERAL:

            Promovarea respectului pentru valorile fundamentale religios-morale, educaţionale, culturale, estetice,  artistice, sociale şi de relaţionare competiţională  prin instituirea unei legături mai strânse între Biserică şi şcoală ca mediu instituţional educativ.

            OBIECTIVE SPECIFICE:

-         promovarea interdisciplinalităţii ca mijloc de dezvoltare şi stimulare a creativităţii elevilor prin referate, desene, fotografii;

-         cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor;

-         editarea a două volume cuprinzând creaţiile literare ale  participanţilor;

-         organizarea unei expoziţii cu lucrările plastice şi fotografice ale elevilor participanţi.

-         stimularea colaborării şi cooperarea între elevii şi cadrele didactice, din 40 de unităţi de învăţământ;

      GRUP ŢINTĂ: pentru concurs - elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal; pentru simpozion – cadre didactice, preoţi.

       Participanții pot alege oricare dintre temele propuse de organizatori.

       INIŢIATORI şi ORGANIZATORI: pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. Dacian Emilian Nan, arhid. prof. Tiberiu Ardelean, lect. univ. dr. Florica Faur, prof. Mihaela Voştinar, prof. Adina Matei, prof. Beatrice Mandă, prof.Mihaela Neagoe, prof. Georgiana Petic-Bătrîn, prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, prof. Camelia Nan.

     COLABORATORI:

-          Protos dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Arhiepiscopia Aradului;

-          Pr. Florin Olteanu – Parohia ortodoxă din Chitihaz, Ungaria;

-          Pr. Ispas Ruja – Parohia ortodoxă din Dortmund, Germania;

-          Pr. Andrei Danciu – Parohia ortodoxă din Praga, Cehia;

-          Pr. Gabriel Apopei – Parohia ortodoxă din Rocca di Papa, Italia;

-          Pr. Ştefan Barbu - Parohia ortodoxă din Liege, Belgia;

-          Protopop pr. iconom stavrofor Flavius Petcuţ;

-          Pr. Mircea Bupte, parohia Micălaca Veche;

-          Prof. Claudius Mladin, inspector şcolar general ISJ Arad;

-          Diac. prof. Florin Sirca, inspector şcolar Religie, ISJ Arad;

-          Prof. Mariana Tocaciu, inspector şcolar pentru activitatea educativă; 

-          Prof. Larisa Chiţu, director C.C.D Arad;

-          Prof. Eugenia Groşan, director Colegiul Naţional Elena Ghiba-Birta Arad;

-          Prof. Major Csaba, director Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad;

-          Prof. Doina Stoica, director Liceul Tehnologic Francisc Neuman.

            LOCUL DESFĂŞURĂRII:  Seminarul Teologic Ortodox Arad.

            ORGANIZATORI: Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad, Seminarul Teologic Ortodox Arad.

            DATA şi LOCUL DESFĂŞURĂRII:  19 mai 2015, la Seminarul Teologic  Ortodox Arad, str. Academia Teologică, nr.11-13, începând cu ora 10.00:

Ø    ora 10,00 - 10.30 – primirea invitaţilor;

Ø    ora 10.30 – 11.00 – slujba de Te-Deum;

Ø    ora 11.00 – cuvânt de deschidere, prezentarea invitaţilor şi a comitetului de jurizare;

Ø    ora 11.30 – lansarea volumelor Slujire şi misiune în lumea contemporană;

Ø    ora 11.40-12.00 – susţinerea lucrărilor;

Ø     ora12.00-12.15 -  pauză;

Ø    ora 12.15 -13.00  – program artistic şi vernisarea expoziţiei;

Ø    ora13.00- 13.30 – înmânarea diplomelor şi premierea participanţilor.

   PARTENERI:

-         Arhiepiscopia Aradului;

-         Parohia ortodoxă din Chitighaz, Ungaria;

-         Parohia ortodoxă din Dortmund, Germania;

-         Parohia ortodoxă din Praga, Cehia;

-         Parohia ortodoxă din Rocca di Papa, Italia;

-         Parohia ortodoxă din Liege, Belgia;

-         Protopopiatul Ortodox Arad;

-         Parohia Micălaca Veche Arad;

-         Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad;

-         Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra Arad;

-         Universitatea Aurel Vlaicu Arad;

-         Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad;

-         Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta, Arad;

-         Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad;

-         Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad.

        PROBLEME ORGANIZATORICE:

         Înscrierea (fişa) şi trimiterea lucrărilor  se va face până la data de  6 aprilie 2015, pe adresa simpozionsiconcurs2015@yahoo.com

         Fişa de înscriere şi doar lucrările elevilor participanţi la concurs se vor trimite listate (pentru jurizare) pe adresa: Mandă Beatrice,  str. Nucet, nr.11, bl. 547,  sc.C, et.2, ap.6, Arad, 310311.  Alături de lucrări se va expedia un plic A4 (cu burduf) timbrat (5 lei) şi autoadresat şi suma de 15 lei necesară protocolului (diplome, editarea volumelor, mapele participanţilor, premiile elevilor participanţi direct).               

       1.  Creaţie literară: lucrările (maxim 2 pagini) vor fi redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, Font 14, titlul Bold; autorul, coordonatorul şi instituţia la două rânduri de titlu, scrise cu 12 Bold; apoi, la două rânduri conţinutul scris cu 12, la 1,5 rânduri.

          2. Creaţie plastică : compoziţiile (desene, picturi şi colaje), vor fi realizate pe  hârtie format  A4 sau A3, respectând temele concursului. Pe verso, fiecare lucrare expediată va conţine: tema, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul/judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.

          3. Artă fotografică : Fiecare elev va prezenta cel mult 15 fotografii format carte poştală. Fotografiile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: expresivitate, originalitate, luminozitate.

      Fiecare coordonator poate participa cu max. 3 lucrări, indiferent de secţiune.

          EVALUAREA LUCRĂRILOR:

           Evaluarea lucrărilor se face în funcţie de: contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care participantul le dovedeşte prin lucrarea realizată (50 p.); gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului (30 p.); crearea unui spaţiu plastic armonios şi expresiv prin care să fie respectate, pe de o parte, elementele de limbaj plastic şi, pe de altă parte, corectitudinea formelor şi a  propoziţiilor. (20 p.).

          Seminarul Teologic Ortodox Arad, Colegiul Naţional Elena Ghiba-Birta şi Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad, prin coordonatorii proiectului, vor evalua lucrările echipajelor participante, iar în activitatea finală, din 19 mai 2015, vor înmâna diplomele câştigătorilor, pe secţiuni. Se vor acorda nouă premii pe secţiune şi categorie de vârstă şi un premiu special (trei premii I, trei premii II, trei premii III şi trei menţiuni).

         ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE ALE PROIECTULUI

         Articole în cotidianul local; portofoliul concursului (lista cu toţi participanţii, revista şi pliantul şcolii, programul de desfăşurare); volum cu lucrările cadrelor didactice şi creaţiile literare ale elevilor, înregistrat ISBN; chestionare şi fişe de evaluare; autoevaluarea activităţilor;  sondaje de opinie în rândul elevilor, al profesorilor şi al părinţilor; fotografii, filme, pliante, afişe; premierea  lucrărilor.

 

          Informaţii: prof. Georgiana Petic-Bătrân, tel. 0744.773.317

Fişa de înscriere se poate descărca de mai jos:

ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
3 mar. 2015, 07:55