Simpozion CENTENAR România


Regulament de organizare și desfășurare al

Concursului și Simpozionului național cu participare internațională

de creație literară, creație plastică și artă fotografică


Românitate și creștinism,


coordonate ale unității etnice 


și spirituale românești


Arad, 28 noiembrie 2018 

Ediția a X-a, inclus  în CAER 2018, poz.481

 

               ARGUMENT   

Întrunit în şedinţă de lucru sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Reşedinţa Patriarhală, în ziua de 29 octombrie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât declararea anului 2018 ca Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neamşi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

           1 Decembrie 1918 înseamnă coagularea aspiraţiilor generaţiilor anterioare, legate de o firească unitate statală a tuturor celor de un neam şi o limbă de la nordul Dunării, legaţi de un nod tainic, nevăzut, dar cu atât mai real şi mai durabil, în adâncul cerurilor lui Dumnezeu, neamul românesc. Răsărit în istorie ca unic neam ce s-a încreştinat o dată cu zămislirea sa şi apărut în aceste părţi de lume prevestit de o vedenie a unui mucenic al lui Hristos, neamul nostru avea să împlinească profeţia: „Cu ochii minţii văd, Doamne, cum în această latură de pământ se ridică un popor nou, care cheamă numele Tău cel sfânt prin biserici, în limba romană.” (Sf. Mc. Montanus, primul preot daco-roman cunoscut cu numele, martirizat la 26 martie 304 la Singidunum, dimpreună cu soţia sa, Maxima).

          Acum, la 100 de ani de la marele eveniment al neamului românesc, înţelegem că data de 1 Decembrie nu este întâmplătoare, mijlocirile Sfântului Apostol Andrei, cel care a adus primul Evanghelia în ţara noastră, prăznuit la 30 noiembrie, prinzând acum semnificaţia duhovnicească pe care cu adevărat o au: nu întâmplător, de veacuri numele tradiţional al lunii lui Decembrie fiind acela al Sfântului Apostol: Undrea.

            În prag de iarnă, ne-am gândit să îmbinăm aceste evenimente naţionale şi să le subliniem importanţa printr-un concurs și simpozion, prin care elevii să preţuiască  momentele cruciale din viaţa înaintaşilor lor, momente care au format neamul românesc atât din punct de vedere spiritual cât şi istoric.

De două milenii creştinismul şi românismul merg împreună; de două milenii sufletul românesc viază din Dumnezeu şi din mormânt, căci sufletul neamului românesc nu-şi găseşte viaţa decât în Biserica străbună şi pe glia strămoşească, urmând pe Hristos euharistic.

Destinat cadrelor didactice şi elevilor,  Concursul și Simpozionul Românitate și creștinism - coordonate  ale unității etnice și spirituale românești, se doresc a fi un eveniment complementar manifestărilor  organizate în ţară și în diaspora cu această unică ocazie.

 

 pe cSCOP

Cultivarea sentimentului identității naționale și a respectului față de istoria și credința poporului român.

Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ şi artistic  al elevilor din ciclul  primar, gimnazial și liceal.   

 

  TEMELE  CONCURSULUI  și ale SIMPOZIONULUI:

1.     Unitatea de neam la cronicarii sec.al XVII-lea – al XVIII-lea

2.     Mărturia dreptei credințe străbune la domnitorii români. Ctitori, ctitorii și mari duhovnici.

3.     Sfântul Apostol Andrei și originea creștismului românesc.

4.     Unitatea în credință a neamului românesc: Simbolul credinței. Alte contribuții la mărturia unității creștine ale neamului nostru.

5.     Sfânta Liturghie – temei al unității neamului nostru

6.     Marea Unire din 1918. Formarea României Mari.  

7.     Alba Iulia – orașul Marii Uniri.

8.     Reprezentanți ai Aradului la Marea Unire.

9.     Biserica și Marea Unire.

10.  Iarna bucuriei noastre (pentru elevii cu CES).

 

      SECŢIUNI: creaţie literară (poezii, eseuri- temele 1-10), artă plastică ( temele 2,3,6,7, 10) şi artă fotografică ( temele 2,3,7, 10)

 

     OBIECTIV GENERAL:

     Promovarea respectului și a prețuirii pentru valorile istorice, religios-morale, culturale, estetice și artistice ale poporului român.

 

  OBIECTIVE SPECIFICE:

-         încurajarea şi evidenţierea caracterului formativ al actului didactic;

-         valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări literare, plastice și fotografice;

-         valorizarea    lucrărilor elevilor participanți;

-         editarea unui volum omagial cuprinzând creațiile literare ale  participanților;

-         organizarea unei expoziţii cu lucrările plastice și fotografice ale elevilor participanți.

-         stimularea colaborării şi cooperarea între elevii şi cadrele didactice, din peste 40 de unităţi de învăţământ.

 

 

      GRUP ŢINTĂ: pt. concurs – elevi din ciclul primar, gimnazial,  liceal şi studenţi;

                                                    - elevi cu CES (tema nr.10)

                                pt. simpozion- cadre didactice, preoți.

       Participanții pot alege oricare dintre temele propuse de organizatori.

 

     INIŢIATORI şi ORGANIZATORI: director - pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. Dacian Emilian Nan, arhid. prof. drd.  Tiberiu Ardelean, director - prof. Andrea Vida, prof. Beatrice Mandă, prof. Mihaela Neagoeprof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, prof. Camelia Nan.

-         elevi de la Șc.Gimn.Caius Iacob Arad;

-         elevi seminariști.

 

     COLABORATORI:

-          Protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Arhiepiscopia Aradului;

-          Pr. Florin Olteanu – Parohia ortodoxă din Chitihaz - Ungaria

-          Pr. Ispas Ruja – Parohia ortodoxă din Dortmund, Germania;

-          Pr. Andrei Danciu – Parohia ortodoxă din Praga, Cehia;

-          Pr. Gabriel Apopei – Parohia ortodoxă din Rocca di Papa, Italia;

-          Pr. Ștefan Barbu - Parohia ortodoxă din Liege, Belgia;

-          Protopop pr.iconom stavrofor Flavius Petcuț;

-          Prof.Claudius Mladin, inspector școlar general ISJ Arad;

-          Prof.dr. Anca Stoenescu, inspector şcolar general adjunct ISJ Arad;

-          Arhid. prof. Florin Sirca, inspector şcolar Religie, ISJ Arad;

-          Prof. Camelia Moler, inspector şcolar pentru activitatea educativă; 

-          Prof. Andrada Marcu, inspector școlar Arte;

-          Prof. Diana Achim, director Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad;

-          Prof. Doina Stoica, director Lic.Tehnologic Francisc Neuman.

 

       LOCUL DESFĂȘURĂRII:  Seminarul Teologic Ortodox Arad.

     ORGANIZATORI: Șc. Gimnazială Caius Iacob Arad și Seminarul Teologic Ortodox Arad.

    DATA şi LOCUL DESFĂŞURĂRII:  28 noiembrie 2018, la Seminarul Teologic  Ortodox Arad, str.Academia Teologică, nr.11-13, începând cu ora 9.00:

Ø   ora  9.00 – 9.15 – primirea invitaţilor;

Ø   ora   9.15 – 10.00 – slujba de Te-Deum;

Ø   ora 10.00 – cuvânt de deschidere, prezentarea invitaţilor şi a comitetului de jurizare;

Ø   ora 12.00-12.30- pauză; vernisajul expoziției cu creațiile artistice ale elevilor participanți;

Ø   ora 12.30 -13.00– lansarea volumului Românitate și creștinism, coordonate ale unității etnice și spirituale românești;

Ø   ora 13.00-14.00 – susținerea lucrărilor, program artistic;

Ø   ora 14.00- 14.30 – înmânarea diplomelor şi premierea participanţilor.

Ø   ora 14.30 – agapă frățească.

 

      

       PARTENERI:

      -    Primăria Aradului;

      -    Centrul Municipal de Cultură Arad;

-         Arhiepiscopia Aradului;

-         Parohia ortodoxă din Chitighaz, Ungaria;

-         Parohia ortodoxă din Dortmund, Germania;

-         Parohia ortodoxă din Praga, Cehia;

-         Parohia ortodoxă din Rocca di Papa, Italia;

-         Parohia ortodoxă din Liege, Belgia;

-         Protopopiatul Ortodox Arad;

-         Parohia Micălaca Veche Arad;

-         Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad;

-         Universitatea Aurel Vlaicu Arad;

-         Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad;

-         Seminarul Teologic Ortodox Arad;

-         Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad;

-         Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad.

 

        PROBLEME ORGANIZATORICE:

         Înscrierea (fişa) şi trimiterea lucrărilor  se va face până la data de  30 mai 2018, pe adresa:  concurssisimpozion2018@yahoo.com

        Fișa de înscriere și doar lucrările elevilor participanți la concurs se vor trimite listate (pentru jurizare) pe adresa: Mandă Beatrice,  str. Nucet, nr.11, bl. 547,  sc.C, et.2, ap.6, Arad, 310311.  Alături de lucrări se va expedia un plic maro A4 (cu burduf) timbrat (5 lei) și autoadresat. Lucrările literare ale elevilor și ale cadrelor didactice vor fi publicate într-un volum cu ISBN.            

       1.  Creaţie literară: lucrările (maxim 2 pagini) vor fi redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, Font 14, titlul Bold; autorul, coordonatorul şi instituţia la două rânduri de titlu, scrise cu 12 Bold; apoi, la două rânduri conţinutul scris cu 12, la 1,5 rânduri.

       2.  Creaţie plastică : compoziţiile (desene, picturi şi colaje), vor fi realizate pe  hârtie format  A4 sau A3, respectând temele concursului. Pe verso, fiecare lucrare expediată va conţine: tema, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul/judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.

       3.  Artă fotografică : Fiecare elev va prezenta cel mult 15 fotografii format carte poştală. Fotografiile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: expresivitate, originalitate, luminozitate.

      Fiecare coordonator poate participa cu max.5 lucrări, indiferent de secțiune.

 

           EVALUAREA LUCRĂRILOR:

        Evaluarea lucrărilor se face în funcţie de: contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care participantul le dovedeşte prin lucrarea realizată (50 p.); gradul de complexitate şi volmul de muncă al elevului (30 p.); crearea unui spaţiu plastic armonios şi expresiv prin care să fie respectate, pe de o parte, elementele de limbaj plastic şi, pe de altă parte, corectitudinea formelor şi a  propoziţiilor. (20 p.).

      Seminarul Teologic Ortodox Arad, Colegiul Naţional Moise Nicoară şi Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad, prin coordonatorii proiectului, vor evalua lucrările echipajelor participante, iar în activitatea finală, din 22 mai 2016, vor înmâna diplomele câştigătorilor, pe secţiuni. Se vor acorda nouă premii pe secţiune şi categorie de vârstă și un premiu special ( trei premii I, trei premii II, trei premii III şi trei menţiuni).

 

         

   ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE ALE PROIECTULUI

         Articole în cotidianul local; portofoliul concursului (lista cu toţi participanţii, revista şi pliantul şcolii, programul de desfăşurare); volum cu lucrările cadrelor didactice şi creaţiile literare ale elevilor, înregistrat ISBN; chestionare şi fişe de evaluare; autoevaluarea activităţilor;  sondaje de opinie în rândul elevilor, al profesorilor şi al părinţilor; fotografii, filme, pliante, afişe; premierea  lucrărilor.

 

 

 

            Informaţii: prof. Mihaela Neagoe, tel.0755397591

 

 

 

 

Coordonator proiect,

prof. Beatrice Mandă