Proiectul "Leonardo da Vinci": 

"Paşi spre mai bine!"

- Germania - 

(28 februarie - 13 martie 2011)


    Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad  a fost beneficiarul unui proiect 'Leonardo da Vinci', intitulat "Paşi spre mai bine!", realizat cu un grant de 57.652 de euro, în parteneriat cu instituţii diaconale protestante şi parohii ortodoxe din Germania. Au fost implicate Centrum fur Erwachsenenenbildung Tagungs-und Gastehaus Hannoveer, Rumanisch Orthodoxe Kirchengemeinde "Hellinger Georg" zu Lepzig (Parohia Ortodoxă Română "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" din Leipzig), în calitate de organizaţii de primire, precum şi Wisamar Bildungsgesellshaft mbH i.Gr. Lepzig, în calitate de organizaţie intermediară. În cadrul acestui proiect european, 20 de elevi seminarişti din clasele a XI-a -- a XII-a, însoţiţi de doi preoţi profesori, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, au participat în perioada 28 februarie - 13 martie 2011 la un stagiu de formare în Germania.

Afişul proiectului


    Parteneriatul transnaţional a implicat plasament în Lepzig şi Hanovra participanţii formându-se în organizaţii cu caracter social patronate de Biserică, având posibilitatea să descopere cum funcţionează aceste organizaţii, să se familiarizeze cu practicile interne ale acestora, să se implice în activităţi de voluntariat, putând astfel să experieze dimensiunea practică a valorilor creştine studiate la disciplina Teologia Morală Ortodoxă şi Spiritualitate.

Obiectivele proiectului au urmărit dezvoltarea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru desăvârşirea activităţii pastoral-misionare, dobândirea de experienţă practică în organizarea activităţilor filantropice, precum şi formare personală în scopul realizării unei mai bune comunicări în spirit european, promovarea dialogului intercultural, interlingvistic şi interconfesional în spiritul toleranţei, ecumenismului, al înţelegerii şi al respectului reciproc.


            Cele două grupuri de câte zece elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad din clasele a XI-a şi a XII-a, însoţiţi de pr. prof. Dacian-Emilian Nan şi de diac. prof. Paul-Tiberiu Ardelean au plecat duminică, 27 februarie 2011, în Germania, la Leipzig, respectiv la Hanovra pentru derularea proiectului. 

    Seminariştii au beneficiat de un stagiu de formare în domeniul asistenţei sociale în instituţii cu caracter social din Leipzig şi Hanovra. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care au fost dobândite de către elevi vizează desăvârşirea activităţii pastoral-misionare şi dobândirea de experienţă practică în organizarea de activităţi filantropice. De asemenea au fost vizate finalităţi legate de aplicarea cunoştinţelor din domeniul spiritualităţii şi moralei ortodoxe în viaţa comunităţii, în context misionar, pastoral şi liturgic, de furnizarea unor servicii sociale prin dezvoltarea de programe şi proiecte de asistenţă socială la nivel de comunitate, de promovarea dialogului intercultural, interlingvistic, şi interconfesional în spiritul ecumenismului, al înţelegerii şi al respectului reciproc.

    În Germania seminariştii arădeni au studiat şi au analizat particularităţile structural funcţionale şi manageriale ale instituţiilor filantropice din Germania patronate de Biserică, au aflat care sunt tipurile de servicii sociale oferite în cadrul organizaţiei de primire, au experimentat metode şi tehnici utilizate în practica centrelor de zi pentru tineri, a centrelor de zi pentru copii, a şcolilor speciale, a caselor de îngrijire medicală, au realizat modele de proiecte în vederea rezolvării problemelor sociale identificate, precum şi alte activităţi specifice. În fiecare zi în care s-a desfăşurat proiectul (28 februarie – 13 martie 2011) au fost programate activităţi precise în vederea atingerii obiectivelor propuse. De asemenea, au fost realizate o serie de excursii în alte centre (Nurnberg, Wittenberg, Berlin etc.) în vederea lărgirii orizontului cultural al elevilor.

    Activităţile din cadrul proiectului au fost monitorizate de către părintele inspector diac. prof. Florin Sirca, inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad (Lepzig) şi de către pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, directorul Seminarului arădean (Hanovra).

  Fundaţia germană Stephansstift este locul unde s-a desfăşurat proiectul în Hanovra. După ce în primele zile elevii au aflat elemente legate de istoria şi modul de desfăşurare a activităţilor de asistenţă socială din Germania în general şi din cadrul fundaţiei, în special, seminariştii au fost distribuiţi în mai multe grupe. În diferitele spaţii ale acestei fundaţii diaconale, elevii au luat parte la activităţile specifice: ore de clasă într-o şcoală specială ce se adresează copiilor cu dificultăţi de adaptare, cu probleme legate de comportament, de receptare a informaţiei primite (Kinderhilfe gemeinnützige GmbH); cantină socială pentru tineret; centre de zi pentru tineri de diferite vârste; cămine ori azile de bătrâni cu diferite probleme, dizabilităţi etc. (Marianne-Werner-Haus, Freytaghaus ş.a.).

Primăria din Hanovra


    Sâmbătă, 5 martie, seminariştii arădeni participanţi în acest proiect în ambele oraşe au vizitat mai multe obiective culturale ale capitalei Germaniei, Berlin. Duminică, 6 martie, ei au participat la slujba Sfintei Liturghii, alături de părintele inspector diac. prof. Florin Sirca (inspector de specialitate la ISJ Arad) şi părintele diac. prof. Paul-Tiberiu Ardelean (profesor al Seminarului din Arad). Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preacuviosul Părinte Ieromonah Clement Lodroman (parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Berlin), părintele prof. Codin Şimonca-Opriţa (directorul Seminarului arădean, care a susţinut predica duminicală) şi părintele prof. Dacian-Emilian Nan (profesor la acelaşi Seminar). După slujbă seminariştii arădeni au luat parte la agapa frăţească, alături de membrii parohiei berlineze.

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Berlin, 6 martie 2011


        În cadrul acestui proiect, am avut deosebita bucurie ca, în data de 1 martie 2011, să fim invitaţi de către ÎPS Serafim Joantă, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord la sediul Mitropoliei din Nürnberg. Însoţiţi de pr. Ioan Forga, preotul ortodox român al comunităţii române din Leipzig, am fost primiţi la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg de către ÎPS Serafim, care ne-a relatat despre munca depusă pentru a ajunge la situaţia deosebită în care se află astăzi Biserica de aici. Pornind, practic, de la nimic, acum Mitropolia are un sediu propriu, cu o frumoasă biserică şi multe alte camere pentru birouri, chilii şi o sală de servit masa.

        ÎPS Serafim a scos în evidenţă ajutorul pe care l-a primit din partea Bisericii Evanghelice şi a statului german, însa numai după ce aceştia au văzut că a fost însuşită deviza: „Te ajut ca să te poţi ajuta singur”. Între multele lucruri care au contat pentru ca Mitropolia să aibă astăzi statutul pe care îl are în cadrul comunităţii din Nürnberg, a fost şi acela că Mitropolitul Serafim a avut și are o atitudine pozitivă şi vizibilă faţă de statul german şi faţă de întreaga societate.

        Dar cel mai mult a contat rugăciunea „cu timp și fără timp”, care a fost rostită aici cu inima smerită, dar plină de încredere în ajutorul lui Dumnezeu. Ni s-a vorbit în acest context despre rolul rugăciunii în viaţa noastră, accentuându-se faptul că nu putem să avem echilibru în viaţă dacă nu ne găsim pacea inimii, pe care o primim prin rugăciune şi citiri din cărţile sfinte. „Cel mai mare ajutor pe care putem să îl dăm semenilor noştri este acela de a-i învăţa să se roage” – a spus Înaltpreasfinţia Sa.

        Referitor la activitatea social-filantropică a Mitropoliei am aflat despre vizitele pe care le fac preoţii oamenilor bătrâni şi singuri, celor din penitenciar şi din spitale sau la cei despre care aud că sunt confruntaţi cu diferite probleme. Există chiar un proiect iniţiat în Mitropolie, care se numeşte: „Biserica se implică: să ne cunoaştem şi să ne ajutăm”, şi are ca şi scop declarat acela că trebuie să invăţăm să ne angajăm mai mult în slujirea aproapelui.

        Pe de altă parte, oridecâteori situaţia o cere, se organizează colecte în biserică, iar banii se trimit (de obicei în România) acolo unde e nevoie: pentru operaţii, pentru azile, case de copii sau ca burse pentru unii tineri.


Împreună cu ÎPS Sa SERAFIM

            Ne-am bucurat, apoi pentru că am participat împreună cu Înalpreasfinţia Sa la Vecernia ce s-a oficiat în acea după-masă.

            Nu putem decât să mulţumim lui Dumnezeu pentru această întâlnire de suflet, care ne-a intărit duhovniceşte pentru tot timpul pe care îl mai aveam de petrecut departe de ţară.


Impresii ale elevilor participanţi:


"Acest proiect a fost, pentru mine, un succes. Am observat şi am învăţat unele aspecte referitoare la implicarea Statului German şi a Bisericii în ajutorarea oamenilor cu probleme, începând de la persoanele cu dizabilităţi şi până la persoanele cu probleme în familie.

Un aspect specific naţiunii germane, aspect pe care l-am remarcat şi de la care am avut de învăţat, este reprezentat de punctualitatea de care dau dovadă aceşti oameni.

Cred că astfel de proiecte ajută foarte mult la dezvoltarea celor care participă."

(Cosmin-Mihai Iordăchescu, clasa a XII-a, Leipzig)
"Proiectul desfăşurat la Hanovra a fost o experienţă nouă pentru mine şi pentru unii dintre colegii mei. Acolo am participat la diferite activităţi de asistenţă socială şi de implicare în ajutorarea celor care se află în nevoie."

(Ronela Trif, clasa a XI-a, Hanovra)