Examene de corigenţă şi de încheiere a situaţiei la învăţătură

CORIGENŢE