Examen de certificare a competenţelor profesionale (Atestat)

Aici găsiţi informaţii privitoare la examenul de certificare a competenţelor profesionale (2019 Atestat).

În ataşamentele de mai jos puteţi consulta elemente legate de structura, forma şi conţinutul lucrării pe care trebuie să o întocmiţi. Vă rugăm să consultaţi cu atenţie TOATE aceste documente înainte de a redacta lucrarea. De asemenea, Metodologia în vigoare.

Examenul de Certificare a competenţelor profesionale se va desfăşura în 2019.

Tematica din care se pot alege temele de atestat:

Examen de certificare a competenţelor profesionale 2018

Dogmatică (cu fundamentare biblică)

Îndrumător: pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa


 1. Revelaţia dumnezeiască
 2. Formularea dogmelor şi locul Sinoadelor Ecumenice în Tradiţia Bisericii
 3. Dogmele şi viaţa duhovnicească. Importanţa acesteia în cunoaşterea dogmatică
 4. Cunoaşterea lui Dumnezeu de către om
 5. Dogma Sfintei Treimi
 6. Erezii antitrinitare şi combaterea lor
 7. Îngerii, fiinţe personale spirituale
 8. Omul, cununa creaţiei
 9. Sufletul omului
 10. Vocaţia specială a omului în raport cu cosmosul în teologia patristică
 11. Păcatul strămoşesc – eşec existenţial
 12. Cei doi pomi din rai
 13. Chipul evanghelic al lui Hristos şi istoricitatea Sa
 14. Unirea ipostatică [Iisus Hristos: două firi, o Persoană]
 15. Kenoza Fiului lui Dumnezeu
 16. Consecinţele unirii ipostatice
 17. Erezii hristologice şi combatrea lor
 18. Analiza din perspectiva hristologică a unor texte liturgice din slujbele din Sâmbăta Mare, de la Înviere şi de la Înălţare
 19. Icoana, consecinţă a Întrupării
 20. Raportul dintre Hristos şi Duhul Sfânt în iconomia mântuirii
 21. Fiinţa Bisericii
 22. Preoţia sacramentală: episcopatul, preoţia şi diaconatul, în context ecclesiologic
 23. Atributele Bisericii
 24. Preoţia universală. Rolul femeii în Biserică
 25. Valoarea libertăţii umane în dobândirea mânzuirii
 26. Sfinţii, expresie a plinătăţii lucrării Duhului Sfânt în oameni
 27. Viaţa în Hristos, câştigată prin Sfintele Taine, după Sfântul Nicolae Cabasila
 28. Taina Sfântului Botez, poarta de intrare în Biserică
 29. Taina Mirungerii
 30. Dumnezeiasca Euharistie
 31. Lucrarea Tainei Mirungerii şi a Euharistiei în viaţa duhovnicească. Legătura lor cu Botezul
 32. Taina Mărturisirii
 33. Euharistia şi taina Bisericii. Episcopatul  şi unitatea Bisericii
 34. Taina Hirotoniei
 35. Taina Sfintei Cununii
 36. Taina Sfântului Maslu
 37. Judecata particulară a sufletului . Starea sufletelor până la Judecata Universală
 38. Învierea morţilor. Judecata Universală
 39. Judecata Universală. Viaţa veşnică 

Orice întrebare poate fi adresată părintelui prof. Codin Şimonca-Opriţa, la adresa: codin.simonca@seminararad.org (sau pe grupul privat Fb "Atestat").

ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
5 mai 2018, 03:43
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
20 iun. 2016, 10:30
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
20 iun. 2016, 10:29
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
20 iun. 2016, 10:29
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
5 feb. 2012, 07:54
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
17 ian. 2013, 23:24
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
20 iun. 2016, 10:29
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 sept. 2014, 06:05