Concurs şi simpozion internaţional 2014

SFINŢII BRÂNCOVENI – APĂRĂTORI AI CREDINŢEI ŞI AI NEAMULUI ROMÂNESC

Concurs şi simpozion internaţional

de creaţie literară, artă plastică şi artă fotografică

23.05.2014 Arad

Ediţia a VI-a

Inclus în CAER, poziţia 2014


Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, vineri, 23 mai a.c., la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, s-a desfășurat a VI-a ediție a Simpozionului și concursului internațional de creație literară, creație plastică și artă fotografică  Sfinții Brâncoveni, apărători ai credinței și ai neamului românesc, întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2014 Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/concurs-si-simpozion-international-2014/simpozion%20sem2.jpg

Evenimentul a reunit 80 de cadre didactice și 130 de elevi din 6 țări (Republica Moldova,  Belgia, Germania, Italia, Ungaria și România), care și-au manifestat interesul pentru cele 6 secțiuni propuse de organizatori: Rolul şi importanţa Sfintelor Taine, Spovedania şi Împărtăşania, în viaţa creştinului; Martirii români – stâlpi ai Ortodoxiei româneşti; Constantin Brâncoveanu – Bazileu susţinut de românii epocii; Constantin Brâncoveanu –  protector al culturii româneşti şi europene; Stilul brâncovenesc în palatele şi mănăstirile din Ţara Românească; Biserica şi şcoala: proiecte, parteneriate, jurnale de călătorie, excursii.

 

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/concurs-si-simpozion-international-2014/simpozion%20sem3.jpg

După slujba de Te-Deum oficiată de Înaltpreacuviosul Părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, pr. prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului, pr. prof. Codin Șimonca-Oprița, pr. Emil Roman şi arhidiac. prof. Tiberiu Ardelean, în prezenţa invitaţilor: pr. inspector Florin Sirca de la ISJ Arad, pr. lect. univ. dr. Lucian Farcașiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, conf. univ. dr. Sorin Bașchir, președintele senatului UVVG Arad, lect. univ. dr. Florica Faur de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității "Vasile Goldiş" din Arad, d-na  prof. Mihaela Voștinar, director al Școlii Gimnaziale "Caius Iacob" Arad, pr. Mircea Bupte și pr. Emil Roman de la parohia Micălaca Veche, a avut loc prezentarea eseurilor (arhid. prof. Tiberiu Ardelean, prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, cu participarea violoniştilor Artemiu Şimonca-Opriţa şi Ştefan Şimonca-Opriţa). Au mai luat cuvântul pr. Emil Roman, fost director al Seminarului arădean, precum şi arhid. Iov Orădan, fost profesor al Seminarului din Arad şi fost protopop al Aradului. Elevii participanţi şi-au prezentat lucrările şi au fost premiaţi. Premiile au fost oferite de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei și de Preaonoratul Părinte Protopop Flavius Petcuț de la Protopopiatul Ortodox Român Arad.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/concurs-si-simpozion-international-2014/simpozion-si-concurs-arad-2.jpg

Toate lucrările participanților (eseuri, articole, referate și creații literare) au fost cuprinse în două volume distincte, intitulate sugestiv Sfinții Brâncoveni, apărători ai credinței și ai neamului românesc. Lucrările de artă plastică şi artă fotografică au putut fi văzute în expoziţia al cărui vernisaj a avut loc după prezentarea şi lansarea volumelor.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/concurs-si-simpozion-international-2014/DSC07917.JPG

Organizatorii acestei activități au fost: pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. Dacian Emilian Nan, arhid. prof. Tiberiu Ardelean, lect. univ. dr. Florica Faur, prof. Mihaela Voştinar, prof. Beatrice Mandă, prof. Mihaela Neagoe, prof. Georgiana Petic-Bătrîn, prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, prof. Camelia Nan.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/concurs-si-simpozion-international-2014/DSC07932.JPG

Dintre parteneri amintim: Arhiepiscopia Aradului; Parohiile ortodoxe din Chitighaz - Ungaria; Dortmund - Germania; Praga - Cehia; Rocca di Papa - Italia; Liege - Belgia;  Micălaca Veche - Arad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad; Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra Arad; Universitatea Aurel Vlaicu Arad; Universitatea de Vest Vasile GoldişArad; Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad; Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta, Arad; Colegiul Naţional Moise NicoarăArad; Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/concurs-si-simpozion-international-2014/DSC07933.JPG

Mulțumirile noastre se îndreaptă către sponsorii principali ai evenimentului: ÎPS Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu de la Arhiepiscopia  Aradului, pr. Mircea Bupte, fam. Cosma Teodor, d-l Epure Octavian, și d-na Tamaș Elisabeta de la parohia Micălaca Veche, d-na avocat Oana Tutunaru, d-na director Elena  Kovacs de la Auto Schunn Arad și d-l prof.univ.dr. Teodor Pătrăuță de la UVVG Arad.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/concurs-si-simpozion-international-2014/DSC07936.JPG

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/concurs-si-simpozion-international-2014/Coperta%202014.JPG


Click aici.

A se vedea şi: http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/simpozion-si-concurs-international-la-arad-1SFINŢII BRÂNCOVENI – APĂRĂTORI AI CREDINŢEI ŞI AI NEAMULUI ROMÂNESC

Concurs şi simpozion internaţional

de creaţie literară, artă plastică şi artă fotografică

23.05.2014 Arad

Ediţia a VI-a

Inclus în CAER, poziţia 2014

      ARGUMENT

       În şedinţa de lucru din 29 octombrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2014 Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română.

          Sfintele Taine sunt acele lucrări (slujbe) ale harului divin prin care omul intră în Biserică şi se sfinţeşte. Sfintele Taine (Botezul, Mirungerea, Spovedania, Împărtăşania, Cununia, Preoţia şi Maslul) sunt lăsate de însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, ca o lucrare a Duhului Sfânt, Mângâietorul promis de El ucenicilor Săi.  Prin ele ne împărtăşim de puterea lui Hristos şi chiar mai mult, ni se comunică El însuşi, unindu-Se real cu noi. Ele sunt o scară a lui Iacov ce duce către Dumnezeu, cu puterea coborâtă de la El, dar şi cu participarea efortului nostru de zi cu zi.

       La 15 august 2014, se împlinesc 300 de ani de la moartea mucenicească, la Constantinopol, a Voievodului Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu, împreună cu fiii săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei - şi cu ginerele său, vistiernicul Ianache Văcărescu, una dintre cele mai cumplite tragedii pe care le-a cunoscut istoria neamului românesc.

    Urcat pe tronul Munteniei în 1688, Constantin Brâncoveanu a domnit peste un sfert de veac, marcând istoria Neamului şi a Bisericii prin numeroase ctitorii, ocrotind cultura (susţinut de Sântul Mitropolit Antim Ivireanul) şi apărând Ortodoxia pe pământ românesc şi străin. A rămas în sufletul poporului amintirea unui domn creştin bun şi drept, iar în artă operele create în epoca sa arată că deasupra suferinţelor zilnice şi a pericolelor neîntrerupte, gândul lui ştia să se elibereze şi să urce la Dumnezeu, purtat de aripile curate ale credinţei.

    Destinat cadrelor didactice şi elevilor, simpozionul şi concursul se doresc a fi un eveniment complementar manifestărilor  organizate  cu această unică ocazie.

     SCOP

     Evidenţierea rolului covârşitor al domnitorului Constantin Brâncoveanu, mare ctitor de cultură şi de lăcaşuri sfinte, în sprijinirea  prin cuvânt şi faptă a Ortodoxiei de pretutindeni.

     TEMELE CONCURSULUI:

1.   Rolul şi importanţa Sfintelor Taine, Spovedania şi Împărtăşania, în viaţa creştinului.

2.     Martirii români – stâlpi ai Ortodoxiei româneşti.

3.     Constantin Brâncoveanu – Bazileu susţinut de românii epocii.

4.     Constantin Brâncoveanu –  protector al culturii româneşti şi europene.

5.     Stilul brâncovenesc în palatele şi mănăstirile din Ţara Românească.

6.     Biserica şi şcoala: proiecte, parteneriate, jurnale de călătorie, excursii.

        

     SECŢIUNI: creaţie literară (poezii, compuneri narative sau descriptive), artă plastică (desene, picturi, colaje) şi artă fotografică ( pt. temele 1, 5 şi 6).

     OBIECTIVE:

- promovarea modelelor cultural-religioase româneşti în paradigma europeană a culturii;

-  stimularea interesului pentru biografia Domnitorului şi a martirilor creştini;

-  valorificarea potenţialului creator al elevilor cu privire la capacitatea acestora de a realiza desene, colaje, picturi, fotografii;

-     dezvoltarea capacităţii de exprimare şi a artei narative;

-     formarea abilităţilor în producerea textului scris;

-     utilizarea limbii literare (religioase) şi a posibilităţilor expresive ale limbii vorbite.

- stimularea creativităţii, a expresivităţii elevilor şi valorificarea terminologiei religioase.

      GRUP ŢINTĂ: pt. simpozion- clerici, profesori, studenţi; pt. concurs - elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal;

      Atât cadrele didactice cât şi elevii pot alege oricare dintre temele propuse de organizatori.

      INIŢIATORI şi ORGANIZATORI: pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. Dacian Emilian Nan, arhid. prof. Tiberiu Ardelean, lect. univ. dr. Florica Faur, prof. Mihaela Voştinar, prof. Beatrice Mandă, prof. Georgiana Petic-Bătrîn, prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, prof. Camelia Nan. prof. Mihaela Neagoe, prof. Daniela Chiş.

 COLABORATORI:

-          Ierom.dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Arhiepiscopia Aradului;

-          Pr. Florin Olteanu – Parohia ortodoxă din Chitihaz - Ungaria

-          Pr. Ispas Ruja – Parohia ortodoxă din Dortmund, Germania;

-          Pr. Andrei Danciu – Parohia ortodoxă din Praga, Cehia;

-          Pr. Gabriel Apopei – Parohia ortodoxă din Rocca di Papa, Italia;

-          Pr. Ștefan Barbu - Parohia ortodoxă din Liege, Belgia;

-    Prof. Octavian Creţu, director Şc. Gen. Sfântul Gheorghe, Uzdin, Serbia.

-          Pr. Mircea Bupte, parohia Micălaca Veche;

-          Prof. Claudius Mladin, inspector şcolar general ISJ Arad;

-          Diac. prof. Florin Sirca, inspector şcolar Religie, ISJ Arad;

-          Prof. Mariana Tocaciu, inspector şcolar pentru activitatea educativă; 

-          Prof. Alexandrina Huszarik, director C.C.D Arad;

-          Conf. univ. dr. Alina Roman, Univ. Aurel Vlaicu Arad;

-       Prof. Eugenia Groşan, director Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta Arad;

-          Prof. Major Csaba, director Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad;

-          Prof. Doina Stoica, director Lic.Tehnologic Francisc Neuman.

 

  ORGANIZATOR:  Seminarul Teologic Ortodox Arad.

  DATA şi LOCUL DESFĂŞURĂRII:  23 mai 2014, la Seminarul Teologic  Ortodox Arad, str.Academia Teologică, nr.11-13, începând cu ora 10.00:


Programul simpozionului şi concursului


10,00 – 11,00        Te Deum

11,00 – 11,40        Deschiderea oficială aSimpozionului şi a concursului SFINŢII BRÂNCOVENI – APĂRĂTORI AI CREDINŢEI ŞI AI NEAMULUI ROMÂNESC

11,40 – 12,30      Susţinerea lucrărilor în plen

12,30 – 13,00      Premierea participanţilor la concursul SFINŢII BRÂNCOVENI – APĂRĂTORI AI CREDINŢEI ŞI AI NEAMULUI ROMÂNESC

13,00 - 13,20     Program artistic prezentat de Corul Seminarului Teologic, dirijor arhid. prof. Tiberiu Ardelean

13,20 – 14, 00     Vernisajul şi vizitarea expoziţiei cu creaţii ale elevilor


   PARTENERI PRINCIPALI:

-         Arhiepiscopia Aradului;

-         Parohia ortodoxă din Chitighaz, Ungaria;

-         Parohia ortodoxă din Dortmund, Germania;

-         Parohia ortodoxă din Praga, Cehia;

-         Parohia ortodoxă din Rocca di Papa, Italia;

-         Parohia ortodoxă din Liege, Belgia;

-         Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad.

PARTENERI:

-         Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra Arad;

-         Universitatea Aurel Vlaicu Arad;

-         Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad;

-         Şcoala Generală Sfântul Gheorghe, Uzdin, Serbia;

-         Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad;

-         Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta, Arad;

-         Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad;

-         Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad.

 

PROBLEME ORGANIZATORICE:

         Înscrierea (fişa) şi trimiterea lucrărilor  se va face până la data de  6 aprilie 2014, pe adresa  sfintiibrancoveni@yahoo.com    

        Fișa de înscriere și lucrările elevilor participanți la concurs se vor trimite listate pe adresa: Mandă Beatrice, str. Nucet, nr.11, bl. 547,  sc.C, et.2, ap.6, Arad, 310311.  Alături de lucrări se va expedia un plic A4 timbrat ( 5 lei ) și autoadresat.

      Taxa de participare (se va pune în plic) este de 15 lei şi include diplome pentru câştigători şi pentru participanţii la simpozion, precum şi publicarea tuturor lucrărilor într-un volum cu ISBN.               

   1.  Creaţie literară: lucrările (maxim 2 pagini) vor fi redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, Font 14, titlul Bold; autorul, coordonatorul şi instituţia la două rânduri de titlu, scrise cu 12 Bold; apoi, la două rânduri conţinutul scris cu 12, la 1,5 rânduri ( Word 2003).

    2. Creaţie plastică : compoziţiile (desene, picturi şi colaje), vor fi realizate pe  hârtie format  A4 sau A3, respectând temele concursului. Pe verso, fiecare lucrare expediată va conţine: tema, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul/judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.

      3. Artă fotografică : Fiecare elev va prezenta cel mult 15 fotografii format carte poştală. Fotografiile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: expresivitate, originalitate, luminozitate.

      Fiecare coordonator poate participa cu max. 3 lucrări,indiferent de secțiune.

     

      EVALUAREA LUCRĂRILOR:

           Evaluarea lucrărilor se face în funcţie de: contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care participantul le dovedeşte prin lucrarea realizată (50 p.); gradul de complexitate şi volmul de muncă al elevului (30 p.); crearea unui spaţiu plastic armonios şi expresiv prin care să fie respectate, pe de o parte, elementele de limbaj plastic şi, pe de altă parte, corectitudinea formelor şi a  propoziţiilor. (20 p.).

          Seminarul Teologic Ortodox Arad, Colegiul Naţional Moise Nicoară şi Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad, prin coordonatorii proiectului, vor evalua lucrările echipajelor participante, iar în activitatea finală, din 23 mai 2014, vor înmâna diplomele câştigătorilor, pe secţiuni. Se vor acorda nouă premii pe secţiune şi categorie de vârstă ( trei premii I, trei premii II, trei premii III şi trei menţiuni).


ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE / MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE ALE PROIECTULUI

         Articole în cotidianul local; portofoliul concursului (lista cu toţi participanţii, revista şi pliantul şcolii, programul de desfăşurare); volum cu lucrările cadrelor didactice şi creaţiile literare ale elevilor, înregistrat ISBN; chestionare şi fişe de evaluare; autoevaluarea activităţilor; protocoluri de colaborare; sondaje de opinie în rândul elevilor, al profesorilor şi al părinţilor; fotografii, filme, pliante, afişe; premierea  lucrărilor.

Informaţii: prof. Petic-Bătrân Georgiana, tel.0744773317.

 

Documentația și fișa de înscriere se pot descărca de aici (click).

ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
21 mai 2014, 13:14
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
1 mar. 2014, 03:07