Sălile de clasă

Fiecare clasă a Seminarului (a IX-a, a X-a, a XI-a, respectiv a XII-a) îşi desfăşoară cele mai multe ore în propria sală de clasă. Această sală de clasă este, într-un fel, oglinda elevilor clasei repsective, precum şi a dirigintelui lor.