Laboratorul de informatică

Deşi la prima vedere s-ar putea crede că preocupările de studiu ale seminariştilor se îndreaptă numai şi numai înspre disciplinele teologice, totuşi experienţa de zi cu zi denotă contrariul. Chiar dacă fiecare seminarist caută să dobândească diverse cunoştinte teologice cât mai solide şi un continuu progres în viaţa duhovnicească, totuşi există o vădită preocupare din partea elevilor şi înspre alte discipline, domenii, de cultură generală.

În această privinţă, orele de informatică (TIC) desfăşurate în Seminar sunt unele dintre cele mai "gustate" de elevi, cu atât mai mult cu cât computerul este un instrument extrem de util în realizarea unor lucrări, portofolii şi mai ales în informarea precisă şi actuală cu referire la diferite domenii de cunoaştere. Dar poate cel mai important pentru viitorii teologi, este misionarismul ce-l vor putea face prin intermediul internetului.

Din această perspectivă, înfiinţarea unui laborator de informatică, în care elevii seminarişti să pună în practică cunoştinţele teoretice dobândite în cadrul orelor de curs, era mai mult decât necesară. Şi chiar dacă au existat în timp unele încercări în vederea înfiinţării unui cabinet de informatica şi în anii precedenţi, totuşi, nu se poate vorbi despre un cabinet de informatica în toată puterea cuvântului decât începând cu luna noiembrie a anului 2003. Acest demers, realizat prin strădania domnului profesor Petru JIGOREA, deşi a cunoscut unele greutăţi, precum şi lipsa unui spaţiu amenajat corespunzător, în final a avut sorţi de izbândă, iar Seminarul se poate mândri, în acest moment, cu un laborator modern de informatica, dotat cu computere de ultimă generaţie, cu acces nelimitat la internet (cablelink). 

Raportarea seminariştilor la orele de Informatica (TIC), precum şi la importanţa acestui domeniu în vremurile în care trăim, s-a transformat radical dupa înfiinţarea laboratorului de informatică. Aceasta a adus după sine şi realizarea primului site al Seminarului, precum şi a diferitelor proiecte de site-uri realizate chiar de către elevi, abordând tematici creştin-ortodoxe.

La acestea se adaugă faptul că mai multe cadre didactice care predau alte discipline decât Informatica îşi susţin parte din ore în acest laborator, exploatând mijloacele de învăţământ din Seminar în diversele moduri posibile.  
 
Aşadar roadele vizibile pe care le-a adus cabinetul de informatică în pregătirea seminariştilor şi evidenţierea lor, nu fac altceva decât să denote spiritul deschis şi actual al pregătirii multilaterale a elevilor seminarişti.