Cabinetul de limbă şi cultură franceză "prof. Gabriela-Elena Puticiu"

Adesea a fost remarcat faptul că pregătirea elevilor pentru o anumită disciplină de învăţământ este mult mai eficientă atunci când această activitate de învăţare se desfaşoară într-o clasă sau în spaţii special amenajate pentru studiul respectivei discipline, loc în care să existe numeroase surse documentare referitoare la respectivul domeniu de cunoştinte, precum şi mijloace eficiente de îmbogăţire a cunoştintelor, deprinderilor, abilităţilor, competenţelor.

Sesizând din timp importanţa covârşitoare a pregătirii elevilor la disciplina pe care o preda în Seminar ca profesor titular, şi anume Limba franceză, regretata doamnă profesoară Gabriela-Elena PUTICIU, a pus în practică aceste principii, având iniţiativa înfiinţării unui Cabinet de limba franceza în Seminar (începând cu anul şcolar 2001 - 2002), cabinet dotat cu toate utilităţile şi înzestrat cu aparatură multimedia pentru susţinerea cursurilor, precum şi cu o mică bibliotecă de titluri exclusiv în limba franceză.


Este foarte adevărat faptul că un asemenea demers a avut dificultăţile sale, mai ales în ceea ce priveşte latura financiară, însă, prin jertfelnicia Doamnei profesoare, precum şi a elevilor şi a părinţilor acestora, care i-au venit în sprijin, în scurt timp a prins contur cea mai frumoasă la acea vreme şi cea mai ingrijită sală de cursuri din Seminar, încăpere în care fiecare seminarist se simte ca într-un adevarat locaş al culturii franceze, aceasta caracteristică observându-se în toate elementele cabinetului, direcţionate într-un asemenea sens, încât să lărgească perspectiva elevilor cu privire la istoria, arta şi frumuseţea limbii şi culturii franceze şi să-i educe în modul cel mai benefic cu putinţă în a observa patrimoniul cultural comun al culturii franceze şi al culturii române, precum şi elementele care ne apropie ca popoare, într-un timp în care se vorbeşte atât de mult despre dialog şi integrare.

Se poate spune cu certitudine faptul că în Cabinetul de limba franceză, de la început, seminariştii nu numai descoperă şi apreciază cultura poporului francez, ci şi observă vocaţia lor europeană şi misiunea deosebită pe care o vor avea de împlinit într-o Europa Unită.

În anul 2008 prof. Gabriela-Elena Puticiu a trecut la cele veşnice, lăsând moştenire şcolii noastre cabinetul acesta şi preocuparea pentru cultura franceză. Consiliul profesoral, întrunit în şedinţă extraordinară, a decis acordarea numelui doamnei profesor cabinetului: "Cabinetul de limbă şi cultură franceză <Prof. Gabriela-Elena Puticiu>".