Biblioteca

La înfiinţarea Seminarului, una dintre nevoile esenţiale ale elevilor seminarişti, în pregătirea lor şcolară, a fost aceea a organizării unei Biblioteci cu titluri de strictă necesitate şi din toate domeniile ştiinţifice, spre a veni în întâmpinarea pregătirii de la clasă, precum şi a aprofundării unor subiecte de maximă importanţă, nu doar dintre cele de interes teologic.

Astfel, cu sprijinul direcţiunii Seminarului, începând cu anul şcolar 2000 - 2001, ca urmare a unor încercări anterioare nereuşite, s-au pus bazele actualei biblioteci a Seminarului, primele cărţi provenind din donaţiile unor parohii arădene sau din cele ale seminariştilor sau profesorilor.

Începuturile Bibliotecii au fost puse de către părintele profesor Radomir STOICA, cel care, încă din primele zile, a coordonat activitatea primilor doi bibliotecari ai Seminarului, Gabriel MIRICESCU si Marius MÎNDRUŢĂU, care au preluat fondul de carte deja existent şi l-au înscris în registre anume alcătuite, spre a fi împrumutate de seminarişti.

Însa în tot acest timp a fost neglijat un aspect esenţial în ceea ce priveşte activitatea Bibliotecii, întrucât existenţa acesteia nu era popularizată eficient printre seminarişti, mulţi chiar neştiind de existenţa bibliotecii.

Activitatea Bibliotecii va cunoaşte un pas înainte începând cu anul şcolar 2001 - 2002, când noii bibliotecari ai Seminarului vor fi elevii Cătălin POPI şi Alexandru OLTEAN.

Principala sarcină a acestor elevi a fost aceea de a păstra o evidenţă exactă a cărţilor existente şi mai ales promovarea unor programe culturale diverse printre seminarişti, menite să le insufle acestora dragostea pentru citit şi respectul faţă de valoarea spirituală a cărţilor.

În această perioadă, fondul de carte al Bibliotecii va cunoaşte o extindere remarcabilă, prin gestul binevoitor al Doamnei Ana TODA, care, în memoria soţului său, Domnul Augustin TODA, profesor de Filosofie timp de peste 40 de ani la o prestigioasă şcoală arădeană, a donat Bibliotecii Seminarului Ortodox din Arad, întreaga colecţie de cărţi a acestuia.

Ca urmare a extinderii fondului de carte, spaţiul în care Biblioteca îşi desfăşura activitatea a fost reorganizat, iar cărţile au fost aşezate pe domenii, după ce în prealabil fuseseră inseriate şi inventariate după toate normele existente în domeniul biblioteconomiei.

Treptat, odată cu trecerea timpului, cărţile s-au înmulţit din ce în ce mai mult, în prezent Biblioteca însumand în jur de 2.500 de titluri de cărţi şi peste 800 de numere de reviste teologice sau culturale.

Chiar dacă numărul cărţilor este unul relativ mic, în comparaţie cu nevoile unei biblioteci şcolare, se poate afirma faptul că titlurile existente în Biblioteca Seminarului sunt dintre cele mai importante, mai ales în domeniul teologic şi al literaturii române sau universale, precum şi în cel al filosofiei ori al literaturii nonficţionale în general, fapt pentru care cărţile existente în fondul de împrumut sunt solicitate de elevi în mod constant, în vederea pregătirii diferitelor lucrări, dezbateri sau eseuri, precum şi în vederea îmbogăţirii bagajului de cunoştinte şi a vieţii spirituale.

Activitatea Bibliotecii nu se rezumă numai la împrumutul de cărţi sau la conservarea cărţilor şi menţinerea cărţilor într-un circuit organizat de împrumut, ci, mai mult decât atât, au fost puse în aplicare, de-a lungul timpului, o serie întreagă de activităţi culturale şi duhovniceşti, dintre care amintim editarea revistei lunare "Heruvimi", a foii săptămânale "Gazeta Seminarului nostru", precum şi organizarea "Lunii scriitorului", în cadrul căror activităţi se promovează în special dezvoltarea capacităţilor creative ale seminariştilor, insuflându-se dorinţa de a se implica în viaţa culturală şi în luarea unor poziţii ferme în privinţa unor subiecte de actualitate. Fiind evidentă menirea sa într-o şcoala teologică, Biblioteca a demonstrat că poate să reprezinte mijlocul cel mai eficient prin care dorinţele şi ideile seminariştilor sunt puse în practică, pentru că, pe langă faptul că, prin cărţile pe care le oferă cititorilor, Biblioteca îşi propune să demonstreze că părerea seminariştilor conteaza şi e una extrem de importantă în contextul vremurilor în care trăim. Într-un fel putem afirma că activitatea Bibliotecii de atunci a Seminarului nostru a fost precursoare a Consiliului elevilor.

Dezvoltarea şi extinderea Bibliotecii Seminarului cunoaşte noi orizonturi începând cu anul şcolar 2003 - 2004, an din care noii bibliotecari aleşi au devenit elevii Bogdan HUDAC, Radu CADINOIU şi Călin BABŢAN, cei care, printr-un spirit tineresc şi dând dovadă de perseverenţă şi dedicare, au transformat biblioteca în "Locul pe care îl iubeşti cel mai mult, după Capelă", aşa cum suna şi sloganul Bibliotecii.

În anul 2007, în urma îmbogăţirii fondului de carte al bibliotecii noastre, aceasta s-a mutat într-o altă sală, reorganizarea ei fiind săvârşită, sub îndrumarea pr. prof. Codin ŞIMONCA-OPRIŢA şi a d-nei prof. Irina-Elena ANCUŢA, de către inimoşii elevi seminarişti: Brigitte IACOB, Silviu STAŞAC, Marian RAŢIU, Radu VAND, Cristian PETRUŢ, Marius VIDICAN,  Maria-Romina MARC, Ovidiu-Ionuţ MÎLCOMETE, Cătălin DRĂGAN. Acum biblioteca se află în grija elevilor Radu POPOVICIU și Iulian HARȚANU, coordonați de către pr. prof. Codin ȘIMONCA-OPRIȚA.

Nu greşim deloc atunci când afirmăm că Biblioteca este un adevărat locaş de cultură, ce sădeşte în inimile seminariştilor ideea că pot face mai mult pentru ei înşişi şi pentru Biserica lor, învăţând să culeagă din paradisul cărţilor, asemenea unor albine, mierea cea mai dulce şi folosul cel mai ziditor pentru suflet.

În anul 2016 Biblioteca a cunoscut un important proces de modernizare, de reinventariere a cărților și revistelor, sub îndrumarea PC părinte director prof. Pompiliu Gavra și a PC părinte prof. Codin Șimonca-Oprița. Elevii 
_____________________________________________

În ataşamentele de mai jos se află cărţile, revistele şi ziarele din biblioteca Seminarului.
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:48
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:48
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:48
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:48
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:48
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:48
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:48
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:48
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:48
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:52
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:50
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:50
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:50
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:50
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:50
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:53
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:51
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:51
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:51
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:51
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:51
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:51
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:49
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 nov. 2011, 00:50