Baza materială (subpagini ataşate)

Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad îşi desfăşoară activitatea la parterul fostei Academii teologice, ridicată de către vrednicul de amintire episcop al Aradului Ioan Meţianu (la etaj funcţionând Facultatea de Teologie).Pe lângă sălile de clasă, baza materială a Seminarului arădean numără o capelă, un laborator de muzică, un laborator de informatică, un cabinet de limbă şi cultură franceză, o bibliotecă, sala profesorală, cabinetul duhovnicului, secretariatul, direcţiunea. De asemenea, la dispoziţia elevilor seminarişti, ca şi a studenţilor de la Facultatea de Teologie, se află biserica din curtea aşezământului nostru teologic, într-un parc minunat.

Detalii cu privire la unele dintre aceste spaţii se găsesc în subpaginile de mai jos: