BACALAUREAT 2012


    
REZULTATE BACALAUREAT
PROBELE DE COMPETENŢE

    Click aici.

Legendă:
ITA - Înţelegerea textului audiat
ITC - Înţelegerea textului citit
PMS - Producere de mesaje scrise
PMO - Producerea mesajelor orale
IO - Interacţiune orală (Participare la conversaţie)


REZULTATE PROBA D
(competenţe digitale)
Pentru rezultate click aici.


REZULTATE PROBA A 
(competenţe lingvistice, limba română)
Pentru rezultate click aici.
Click pe imagine pentru mărire:Metodologia examenului de Bacalaureat 2012 este aceeaşi cu cea din anul 2011 (conform Ordinului MECTS nr. 5218/29.08.2011), cu excepţia Calendarului. Aceste documente pot fi descărcate din ataşamentele de mai jos.

A se vedea şi precizările din nota MECTS nr. 1881/19.10.2011

Prin prezentul ordin Ministerul Educaţiei a aprobat programa şi lista disciplinelor pentru examenul de Bacalaureat 2012Programa din anul 2011 este valabilă şi pentru anul 2012. 

Art.4. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat şi programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat valabile în sesiunile anului 2012 sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 67 bis din 26.01.2011.

Programele pentru disciplinele de examenul de Bacalaureat sunt aceleaşi ca în anul 2011; acestea se pot descărca de aici:
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
11 iun. 2012, 05:40
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
1 oct. 2011, 02:45
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
1 oct. 2011, 02:41
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
9 nov. 2011, 01:52
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
21 mar. 2012, 10:20
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
21 mar. 2012, 10:20
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
21 mar. 2012, 10:01
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
21 mar. 2012, 10:01
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
21 mar. 2012, 10:20
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
21 mar. 2012, 10:01
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
27 iun. 2012, 03:29
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
18 iun. 2012, 13:33