BACALAUREAT 2020

REZULTATE FINALE


https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/bacalaureat/Bac%20toamna%202020.jpg

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/bacalaureat/Rezultate%20BAC%201%20a%202020.jpg
https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/bacalaureat/Rezultate%20BAC%201%20b%202020.jpg
https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/bacalaureat/Rezultate%20BAC%201%20c%202020.jpg
https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/bacalaureat/Rezultate%20BAC%201%20d%202020.jpgInformații contestații
BACALAUREAT 2020
 - centrul de examen 857 -
Seminarul Teologic Ortodox Arad

Cerere tip pentru contestații: click aici

Pentru contestații în centrul de examen 857:

a. Candidații vor putea depune contestații la CE 1008 pentru fiecare notă a probelor pe care doresc să le conteste după urmatorul program:

1. Marți 30.06.2020 – 16.00- 20.00; 
2. Miercuri 01.07.2020 – 08.00- 12.00.

b. Candidații vor avea asupra lor buletinul și vor respecta regulile de distanțare fizică in centrul de examen;

c. Candidații minori vor fi insoțiți de catre reprezentantul legal în momentul depunerii contestației;

d. Daca candidatul nu se va putea prezenta personal pentru depunerea contestației acesta va putea fi reprezentat de o persoană împuternicită care va prezenta comisiei urmatoarele documente:

1. Împuternicire notarială din care să reiasă probele pentru care au dreptul să depună contestație; 
2. Copie C.I. persoană împuternicită; 
3. Copie C.I. a persoanei pentru care depune contestația.

 Pentru contestații online:

A.   Candidații vor depune pe adresa de E-mail: seminort.contestatii@outlook.com formularul de contestații pentru fiecare probă pentru care se dorește contestarea notei, disponibil pe site-ul Seminarului Teologic Ortodox Arad: www.seminararad.org

B.    Candidații vor depune formularul completat si scanat pentru fiecare probă, la care vor anexa copia C.I. Fisierul cu formularul completat va avea denumirea de tipul (exemplu): - IONESCU ION, PROBA Ea/Ec/Ed si denumirea probei ( Limba si literature romana/ M_Mate-Info sau Geografie – ca pe foaia de examen) + C.I.;

C.    Pentru candidații minori formularele de contestații vor fi semnate si de catre reprezentantul legal si se va anexa la mail si o copie scanat a C.I. a acestuia;

D.   Pentru candidații care nu pot depune personal formularul de contestație, aceștia vor putea depune contestație prin intermediul unei persoane împuternicite care va depune în fomat scanat urmatoarele documente:

1. Formularul completat si scanat pentru fiecare probă cu denumire (exemplu): IONESCU ION, PROBA Ea/Ec/Ed si denumirea probei ( Limba si literature romana/ M_Mate-Info sau Geografie - ca pe foaia de examen);

2. Copie scanată a C.I. persoanei împuternicite;

3. Copie scanată a C.I. candidat pentru care se depune contestația.

 

 

Centrul de Examen : Seminarul Teologic Ortodox Arad
-CE 857-
Bacalaureat 2020
 Președinte, Prof. Haș Maria

Click aici pentru formular. (sau aici)

Subiect proba Limba și literatura română: click aici.

Barem: click aici.


Subiect proba Istorie: click aici.

Barem: click aici.


CALENDARUL

examenului de bacalaureat național - 2020


25 – 29 mai 2020 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

9 – 10 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

11 – 12 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în lb. maternă - proba B

15 – 17 iunie 2020 Evaluarea competențelor digitale - proba D

18 – 19 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

22 iunie 2020 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

23 iunie 2020 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 -

16,00)

1 - 6 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor

7- iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august - septembrie 2020

 

13 - 27 iulie 2020 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a

candidaților care au promovat examenele de corigențe

18 august 2020 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

19 august 2020 Limba și literatura maternă - proba E.b) – proba scrisă

20 august 2020 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

21 august 2020 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

24-25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

26 - 27 august 2020 Evaluarea competențelor digitale - proba D

27 - 28 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

28 august 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor

(orele 12,00 - 16,00)

29 august - 2 septembrie 2020

Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2020 Afișarea rezultatelor finale

NOTĂ:

 La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București

sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale

prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de

evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a

rezultatelor.BACALAUREAT 2019

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 are următoarea structură:

 

 

15 - 19 iulie: înscrierea candidaților

26 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

21 august: limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă

22 august: limba si literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă

23 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

26 august: proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - proba scrisă

27 & 28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

29 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

30 august & 2 septembrie: evaluarea competențelor digitale - proba D

2 – 3 septembrie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională - proba C

3 septembrie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00)

3 - 6 septembrie: rezolvarea contestațiilor

7 septembrie: afișarea rezultatelor finale.BACALAUREAT 2018Absolvenţii Seminarului Teologic Ortodox din Arad vor susţine examenul de Bacalaureat la Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad.

Absolvenţii se vor prezenta la centrul de examen la orele 8:00, având Cartea de identitate (original) asupra lor.

Localizarea Colegiulului Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad

click aici:
 


Colegiul Tehnic de Construcţii şi de Protecţia Mediului Arad

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/bacalaureat/Bac%202018%20promotii%20anterioare%20Anunt.JPGBACALAUREAT 2017

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/bacalaureat/programareBAC2017engleza.JPG


https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/bacalaureat/programareBAC2017franceza.JPG


Programarea

elevilor care susţin proba de evaluare a competenţelor digitale (Proba D), în data de 09.06.2017, elevii vor fi prezenţi cu o oră înainte de începerea examenului în ținută corespunzătoare și carte de identitate OBLIGATORIE !!!

Candidaţii vor intra în sala de examen la ora 12:30, iar examenul va începe la ora 13:00.


Nr. staţie

Nume şi prenume

001

BARBĂ SERGIU-GABRIEL

002

BISORCA SILVIA MELANIA

003

BÖSZÖRMENYI ANNA-MARIA

004

BUMB MARIA

005

CHIRODEA ALEXANDRU-ABEL

006

CURTUŢIU VIOREL-GHEORGHE

007

CIULEA FLAVIAN-MARIUS

008

DAŞCĂU GEORGE

009

DĂRĂŞTEAN FLAVIUS-MĂDĂLIN

010

GLIGOR RAUL-VASILE

011

HOBINCU CONSTANTIN-RĂZVAN

012

HULBĂR IONUŢ-CODRUŢ

013

INDREI CLAUDIU-OVIDIU

014

JURJ IOAN-ANDREI

015

LIPOVAN CIPRIAN-BOGDAN

016

MACRI ALEXANDRU

017

MAXIM DANIELA-MARIA

018

NISTOR ANDREI

019

RÎŞTEIU IULIANA

020

ROŞCA ADRIAN-ALEXANDRU

021

STOLERU ANDREA-MELISA

022

TALPAŞ ADRIANA

023

TRIPA ALEXANDRU MIHAI

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preşedinte Comisie,                                                                         Secretar Comisie,

Diac. prof. Călin-Dan Teuca                                                     Inf. Bogdan-Cătălin CrișanProgramarea candidaţilor la proba A, 

de competenţe de comunicare orală în limba română


Examenul începe la ora 9:00, Marți 06 iunie 2017 . Candidaţii vor fi prezenţi cu o oră înainte de ora programării, cu actul de identitate și ținută decentă (uniformă) OBLIGATORIE!


Nr. grupă

Nume

Prenume

Grupa 1

Ora 9.00

 

BARBĂ SERGIU-GABRIEL

BISORCA SILVIA MELANIA

BÖSZÖRMENYI ANNA-MARIA

BUMB MARIA

Grupa 2

Ora 9.45

CHIRODEA ALEXANDRU-ABEL

CURTUŢIU VIOREL-GHEORGHE

CIULEA FLAVIAN-MARIUS

DAŞCĂU GEORGE

Grupa 3

Ora 10.30

DĂRĂŞTEAN FLAVIUS-MĂDĂLIN

GLIGOR RAUL-VASILE

HOBINCU CONSTANTIN-RĂZVAN

HULBĂR IONUŢ-CODRUŢ

Grupa 4

Ora 11.15

INDREI CLAUDIU-OVIDIU

JURJ IOAN-ANDREI

LIPOVAN CIPRIAN-BOGDAN

MACRI ALEXANDRU

Grupa 5

Ora 12.00

MAXIM DANIELA-MARIA

NISTOR ANDREI

RÎŞTEIU IULIANA

ROŞCA ADRIAN-ALEXANDRU

Grupa 6

Ora 12.45

STOLERU ANDREA-MELISA

TALPAŞ ADRIANA

TRIPA ALEXANDRU MIHAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte comisie,                                            Secretar comisie,

Diac. prof. Călin-Dan Teuca                                Inf. Bogdan-Cătălin CrișanMetodologia de Bacalaureat se poate descărca de la adresele: 
Lista disciplinelor 
la care se susţine examenul de bacalaureat
https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/bacalaureat/bac%202011%20proba%20la%20alegere.jpg


Referitor la programe, ordinul Ministrului educaţiei nr. 5.070 / 2016 precizează:

Art.3. 
(1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2017, sunt cele prevăzute în anexa nr.2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2017, sunt cele prevăzute în 2 anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014. 

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2017, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013. 

(4) Se aprobă Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2017, prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (5) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin.(1), (2) şi (3), (4), valabile în sesiunile anului 2017, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.  

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/bacalaureat/calendar%20bac%202017%20sesiunea%20I.JPGBacalaureat 2016

BACALAUREAT 2015

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

BACALAUREAT 2015
A se consulta (pentru legislaţie şi subiecte): 
Modele de subiecte 
BACALAUREAT 2013


De asemenea, puteţi viziona emisiunile speciale "Cu 2 treci BAC-ul", aici:Metodologia examenului de Bacalaureat 2013 este aceeaşi cu cea din anul 2011 şi cea din 2012  (cf. Ordinului MECTS nr. 5610 din 31.08.2012), cu excepţia Calendarului.

Ordinul 5610 / 2012, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013 se poate consulta şi aici: click aici.

Metodologia examenului de Bacalaureat (cea din anii 2011 şi 2012, valabilă şi în 2013) se poate consulta aici: click aici.


Lista disciplinelor la care se poate susţine examenul de Bacalaureat 2013, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad (click pe imagine pentru vizualizare):


Referitor la programe, Ordinul MECTS 5610/2012 precizează:

Art.2. (1) Se aprobă programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare și comunicare și economie, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2013, prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat național, altele decât cele menționate la alin.(1), valabile în sesiunile anului 2013, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 67 bis din 26.01.2011.


Aşadar, programele pentru disciplinele de examenul de Bacalaureat (cu excepţia disciplinelor: matematică, fizică, chimie, logică, argumentare și comunicare și economiesunt aceleaşi ca în anul 2011; acestea se pot descărca de aici:

Proba Ea):

Calendarul examenului de Bacalaureat Național – 2013

Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013     Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 
31 mai 2013     Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 
10 - 12 iunie 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 
12 - 14 iunie 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 
17 – 21 iunie 2013     Evaluarea competenţelor digitale – proba D 
25 - 28 iunie 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 
1 iulie 2013     Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă 
2 iulie 2013     Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă 
3 iulie 2013     Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
5 iulie 2013     Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă 
8 iulie 2013     Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) 
8 iulie 2013     Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00) 
9 -11 iulie 2013     Rezolvarea contestaţiilor 
12 iulie 2013     Afişarea rezultatelor finale 

 Sesiunea august-septembrie 2013

15 – 19 iulie 2013     Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 
19-20 august 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 
19-21 august 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 
20 -21 august 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 
22 - 23 august 2013     Evaluarea competenţelor digitale – proba D 
26 august 2013     Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă 
27 august 2013     Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă 
28 august 2013     Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă 
30 august 2013     Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă 
2 septembrie 2013     Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00) 
3-4 septembrie 2013     Rezolvarea contestaţiilor 
5 septembrie 2013     Afişarea rezultatelor finale 


Vă rugăm consultaţi documentele ataşate mai jos, precum şi pagina "Bacalaureat 2012" de pe acest site.

Pentru informaţii suplimentare puteţi adresa întrebări la adresele:
codin.simonca@seminararad.org
sau:
pr.gavra@yahoo.com 


Informaţii preluate de la adresa: www.edu.ro (mai ales: http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/17684 ).

Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
10 iun. 2013, 07:20
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
11 oct. 2012, 12:40
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
19 iun. 2013, 10:07
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
26 iun. 2020, 15:22
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
5 sept. 2013, 02:00
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
22 iun. 2020, 11:53
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
22 iun. 2020, 11:52
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 iun. 2020, 14:22
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 iun. 2020, 14:22
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
23 mar. 2013, 02:42
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
11 oct. 2012, 12:41
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
11 oct. 2012, 12:41
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
11 oct. 2012, 12:41
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
18 oct. 2012, 22:04
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
18 oct. 2012, 22:07
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
12 iul. 2013, 14:35
Ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
8 iul. 2013, 08:44
ċ
bacalaureat_2014.zip
(347k)
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
28 mai 2014, 12:56
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
30 iun. 2020, 08:44