Articole‎ > ‎

Postare fără titlu

postat 30 sept. 2011, 04:52 de pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA
TESTE INIŢIALE

Fiecare profesor care a evaluat elevii prin teste iniţiale va transmite notele elevilor la disciplinele respective diriginţilor elevilor până la data de 5 octombrie 2011, într-un tabel semnat.

Diriginţii vor completa pe computer carnetele elevilor (carnete tip; pentru descărcare click aici), le vor trimite prin e-mail direcţiunii (director@seminararad.org, sau pe altă adresă a directorului); aceste carnete se vor tipări  în două exemplare şi vor fi semnate de fiecare diriginte; diriginţii vor înmâna un exemplar părinţilor elevilor, iar un exemplar semnat de diriginte şi părinte, se predă la direcţiune până la data de 15 octombrie 2011. 

Director,

pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa

Comments