Articole‎ > ‎

Legislaţia secundară, subsecventă Legii Educaţiei Naţionale, în procedură de publicare în Monitorul Oficial

postat 20 oct. 2011, 01:05 de pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA   [ actualizat la 20 oct. 2011, 01:06 ]
În îndeplinirea obligaţiilor legale ce decurg din Legea Educaţiei Naţionale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a redactat toate actele normative necesare sistemului de învăţământ preuniversitar. În consecinţă, în prezent sunt în procedură de publicare în Monitorul Oficial metodologii, regulamente sau alte tipuri de acte normative prevăzute.
Potrivit articolului 361, alineatul 6 al Legii Educaţiei Naţionale, „în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează metodologiile, regulamentele şi celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi şi stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare a acestora".
Reamintim opiniei publice că redactarea legislaţiei secundare necesare sistemului de învăţământ preuniversitar a debutat prin consultarea a aproximativ 1.500 de cadre didactice din ţară, care au înaintat Ministerului Educaţiei propriile propuneri. Documentele redactate au intrat în dezbatere cu cele 28 de asociaţii profesionale şi cele 44 de organizaţii non-guvernamentale semnatare ale protocolului de colaborare cu ministerul. Forma nou-rezultată a documentelor a fost supusă apoi discuţiilor în cadrul comisiilor tehnice minister-sindicate.  Din luna iunie a acestui an, propunerile de acte normative au putut fi consultate pe site-ul Ministerului Educaţiei, la adresa http://www.edu.ro/.
Legea Educaţiei Naţionale asigură viziunea, stabilitatea şi predictibilitatea sistemului de învăţământ românesc. Legislaţia secundară vine, la rândul ei, să aducă normalitatea mult aşteptată de către elevi, profesori şi părinţi. Aplicarea actelor normative subsecvente Legii 1/2011 se va realiza într- o dinamică firească, în aşa fel încât să respecte stabilitatea parcursului şcolar al elevilor, capacitatea de asimilare şi de punere în aplicare a textelor, de către actorii implicaţi, precum şi asumarea treptată a rolului mult mai activ pe care părinţii şi autorităţile publice locale îl au în viaţa şcolii.

BIROUL DE PRESĂ AL MECTS

Sursa: 
Comments