Proiect Rose

Invitatie depunere scrisori de interese - Servicii de consultanta - Ateliere tematice de cunostiinte juridice, financiare, responsabilitate sociala, vocationale precum si intalniri cu reprezentanti ai diferitelor profesii alese de elevi.
Proiect ROSE- Acord de Grant nr.  874/13.10.2020Anexa 6.2.3 – Invitație de participare (CO-L)

 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

Titlul subproiectului: Motivatia-sprijin in cresterea performantelor scolare

Acord de grant nr. 874/13.10.2020

 

Arad, 29.01.2021

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de lucrari amenajare sala de proiect (Sala de 60 mp, inlocuire instalatia electrica)

 

 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

 

1.         Beneficiarul  SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru  achiziție de lucrari amenajare sala de proiect (Sala de 60 mp, inlocuire instalatia electrica), conform anexei Caiet de sarcini.

 

2.      Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate lucrările solicitate, conform Listei estimative de lucrari si manopera şi specificaţiile aferente, inclusa in Caietul de sarcini. Locaţia proiectului poate fi inspectată de ofertanți în orice moment înainte de depunerea ofertelor. Activităţile trebuie finalizate în termen de 30 de zile calendaristice de la ordinul de incepere al lucrarilor, dupa semnarea contractului de către ambele părţi.

 

3.      Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

Str Academia Teologica nr 11-13

Telefon/Fax:0257/285292

E-mail:seminort@yahoo.com

Persoană de contact: Catalin Iulian Dragan.

 

4.      Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.

 

5.      Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 12.02.2021, ora 14:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

 

6.      Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/ montare şi orice alte costuri necesare executiei lucrarilor la următoarea locatie: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD.

 Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

        

 

7.      Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

 

8.      Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului  Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

 

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele  tehnice, vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate cerințele solicitate, conform Devizului estimativ al lucrărilor, și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA .

 

10.    Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

 

Nume, prenume DRAGAN CATALIN IULIAN

Semnătură

Data


 

Anexa 6.1.2 - Caiet de sarcini (L)

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

Titlul subproiectului: Motivatia-sprijin in cresterea performantelor scolare

Acord de grant nr. 874/13.10.2020

 

CAIETUL DE SARCINI

Achiziția de lucrări amenajare sala de proiect (Sala de 60 mp, inlocuire instalatia electrica)

 

 

Denumirea achiziției:

 

A. SPECIFICAȚII TEHNICE

Lucrarile propuse:

-       Pregatirea salii pentru lucrari: demontat/montat tabla, garnise, aparatura;

-       Procurare materiale, echipamente, asigurare mijloace de transport si forta de munca necesara;

-       Tencuilei interioare, amorsa, glet pereti, reparatii tencuieli in jurul tocurilor usilor si ferestrelor;

-       Transport si manipulare materiale de constructii;

-       Asigurare schela mobila interioara daca este necesara;

-       Reparatii pereti prin armare cu plasa de fibra, indrptare, reparatii tencuiala, gletuire, finisare, dupa caz;

-       Curatarea si amorsarea suprafetelor pe care se va aplica vopsea lavabila;

-       Zugravire cu vopsea lavabila pe pereti, tavan;

-       Aplicat tencuiala structurata – brau pereti pana la o inaltime de 1,5 mp;

-       Indeparat parchet vechi, turnat sapa nivelanta, aplicat folie burete, montaj parchet nou, montaj plinta din PVC;

-       Schimbat prize si intrerupatoare instalatie electrica;

-       Verificarea elemnetelor de inchidere, usi si ferestre, reparatii in jurul usilor si ferestre, vopsit usi si ferestre, inlocuire sticla sparta;

Etape de lucrari:

-       Inceperea lucrarilor in termen de max. 3 zile de la semnarea contractului si predarea amplasamentului;

-       Executia lucrarilor conform graficului de lucrari care va fi stabilit cu beneficiarul pentru a nu perturba activitatea, intrun termen care nu va depasi 30 de zile de la data inceperii lucrarilor;

-       In timpul executiei lucrarilor se va curata locul de munca;

-       In timpul executiei lucrarilor se vor proteja pardoselile, usile, ferstrele care nu fac obiectul reparatiilor precum si elementele de mobilier sau echipamente, daca este cazul si nu au fost demontate;

-       La finalizarea lucrarilor se va degaja santierul de materiale de constructii si moloz si se vor monta inapoi tabla, garnisele si echipamentele demontate la inceputul lucrarilor;

-       Receptia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile legale, pe baza de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

 

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Lista cantităţilor de lucrări care trebuie executate de către Executant.

 

Nr crt

Denumire articol Manopera

U.M.

Cantitate

1

SCOS PARCHET VECHI

mp

58

2

TURNAT SAPA 5100CM

mp

58

3

INCARCAT MOLOZ

mc/masina

1

4

TRANSPORT MOLOZ

transport

1

5

MONTAT PARCHET 10MM

mp

58

6

MONTAT PLINTA

ml

40

7

RAS PERETI

mp

196

8

REPARATII TENCUIALA PERETI

mp

22

9

MONTAT PLASA+2STR ADEZIV

mp

196

10

AMORSA+2STR LAVABIL

mp

196

11

MONTAT COLTARE USI SI GEAMURI

ml

7

12

MONTAT DOZE+APARATAJ

BUC

1

13

SCHIMBAT STICLA GEAM

BUC

4

14

VOPSIT GEAM SI USA

BUC

2

15

APLICAT TENCUIALA DECORATIVA STRUCTURATA (BRAU PERETI)

mp

36

 

Nr crt

Denumire articol Materiale

Um

Cantitate

1

NISIP

remorca

2

2

BANDA DILATARE MARGINE

buc

2

3

CIMENT

buc

40

4

FIBRA SAPA

buc

30

5

PARCHET

mp

58

6

FOLIE

mp

58

7

COLTARE,CAPETI,IMBINARI

buc

20

8

PRAG TRECERE METAL

buc

1

9

PLASA FIBRA

buc

4

10

ADEZIV AMPORA

buc

40

11

TINCI

buc

8

12

AMORSA

buc

2

13

LAVABIL ALB

buc

2

14

LAVABIL COLORAT

buc

1

15

TENCUIALA STRUCTURATA

sac

8

16

VOPSEA

buc

6

17

BANDA HARTIE

buc

2

18

FOLIE

buc

3

19

PENSULA

buc

2

20

ROLE

buc

1

21

DILUANT

buc

2

22

DOZA 4M

buc

4

23

PLINTA PARCHET

buc

12

 

 

Termen de executie: maxim 30 de zile de la ordinul de incepere a lucrarilor.

Garantie tehnica acordata lucrarilor: 24 de luni de la semnarea procesului-verbal de receptie a lucrarilor.

 

 

C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE – nu este cazul.

 

Nume, prenume DRAGAN CATALIN IULIAN

Semnătură

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  

 

 

Termeni şi Condiţii de Execuție*[1]

Achiziția de lucrări amenajare sala de proiect (Sala de 60 mp, inlocuire instalatia electrica)

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

Titlul subproiectului: Motivatia-sprijin in cresterea performantelor scolare

Acord de grant nr. 874/13.10.2020

 

1.         Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

            Nr. crt.

(1)

Denumirea lucrărilor

 

(2)

Cant.

 

(3)

Pret unitar

(4)

Valoare Totala fără TVA

(5=3*4)

TVA

 

(6=5* %TVA)

Valoare totala cu TVA

(7=5+6)

 

Amenajarea unei Sali de proiect

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

2.         Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

 

3.         Grafic de execuție: Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult 30 de zile calendaristice de la ordinul de incepere a lucrarilor, dupa semnarea Contractului.

 

4.         Plățile se vor efectua in lei, ulterior execuției parțiale/totale a lucrărilor, pe baza facturilor Executantului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de execuție al lucrărilor.

 

5.         Garanţie: Lucrările executate vor fi acoperite de garanţie cel puţin 24 de luni de la data execuției. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei în detaliu.

 

6.         Specificaţii Tehnice:

Lucrarile propuse:

-       Pregatirea salii pentru lucrari: demontat/montat tabla, garnise, aparatura;

-       Procurare materiale, echipamente, asigurare mijloace de transport si forta de munca necesara;

-       Tencuilei interioare, amorsa, glet pereti, reparatii tencuieli in jurul tocurilor usilor si ferestrelor;

-       Transport si manipulare materiale de constructii;

-       Asigurare schela mobila interioara daca este necesara;

-       Reparatii pereti prin armare cu plasa de fibra, indrptare, reparatii tencuiala, gletuire, finisare, dupa caz;

-       Curatarea si amorsarea suprafetelor pe care se va aplica vopsea lavabila;

-       Zugravire cu vopsea lavabila pe pereti, tavan;

-       Aplicat tencuiala structurata – brau pereti pana la o inaltime de 1,5 mp;

-       Indeparat parchet vechi, turnat sapa nivelanta, aplicat folie burete, montaj parchet nou, montaj plinta din PVC;

-       Schimbat prize si intrerupatoare instalatie electrica;

-       Verificarea elemnetelor de inchidere, usi si ferestre, reparatii in jurul usilor si ferestre, vopsit usi si ferestre, inlocuire sticla sparta;

Etape de lucrari:

-       Inceperea lucrarilor in termen de max. 3 zile de la semnarea contractului si predarea amplasamentului;

-       Executia lucrarilor conform graficului de lucrari care va fi stabilit cu beneficiarul pentru a nu perturba activitatea, intrun termen care nu va depasi 30 de zile de la data inceperii lucrarilor;

-       In timpul executiei lucrarilor se va curata locul de munca;

-       In timpul executiei lucrarilor se vor proteja pardoselile, usile, ferstrele care nu fac obiectul reparatiilor precum si elementele de mobilier sau echipamente, daca este cazul si nu au fost demontate;

-       La finalizarea lucrarilor se va degaja santierul de materiale de constructii si moloz si se vor monta inapoi tabla, garnisele si echipamentele demontate la inceputul lucrarilor;

-       Receptia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile legale, pe baza de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

7.         Devizul estimativ al lucrărilor

                                                                                                          

Nr crt

Denumire articol

U.M.

Cantitate

Pret unitar

(lei fara TVA)

Valoare totala / lei (fara TVA)

1

SCOS PARCHET NATURAL

mp

58

2

TURNAT SAPA 5100CM

mp

58

3

INCARCAT MOLOZ

mc/masina

1

4

TRANSPORT MOLOZ

transport

1

5

MONTAT PARCHET 10MM

mp

58

6

MONTAT PLINTA

ml

40

7

RAS PERETI

mp

196

8

REPARATII TENCUIALA PERETI

mp

22

9

MONTAT PLASA+2STR ADEZIV

mp

196

10

AMORSA+2STR LAVABIL

mp

196

11

MONTAT COLTARE USI SI GEAMURI

ml

7

12

MONTAT DOZE+APARATAJ

BUC

1

13

SCHIMBAT STICLA GEAM

BUC

4

14

VOPSIT GEAM SI USA

BUC

2

15

APLICAT TENCUIALA DECORATIVA STRUCTURATA (BRAU PERETI)

mp

36

 

Total Manopera

 

 

 

 

 

 

Nr crt

Denumire articol Materiale

Um

Cantitate

Pret unitar

Lei fara TVA

Valoare totala / lei fara TVA

1

NISIP

remorca

2

2

BANDA DILATARE MARGINE

buc

2

3

CIMENT

buc

40

4

FIBRA SAPA

buc

30

5

PARCHET

mp

58

6

FOLIE

mp

58

7

COLTARE,CAPETI,IMBINARI

buc

20

8

PRAG TRECERE METAL

buc

1

9

PLASA FIBRA

buc

4

10

ADEZIV AMPORA

buc

40

11

TINCI

buc

8

12

AMORSA

buc

2

13

LAVABIL ALB

buc

2

14

LAVABIL COLORAT

buc

1

15

STRUCTURATA

sac

8

16

VOPSEA

buc

6

17

BANDA HARTIE

buc

2

18

FOLIE

buc

3

19

PENSULA

buc

2

20

ROLE

buc

1

21

DILUANT

buc

2

22

DOZA 4M

buc

4

23

PLINTA PARCHET

buc

12

Total materiale

 

 

 

 

 

PREŢ TOTAL (fără TVA)

 

TVA

 

VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat

 

 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul: ____________ Data[1] Anexa Termeni și Condiții de Execuție este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește execuția lucrărilor (Pct. 3 – perioada de execuție a lucrărilor, pct. 6A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 -  şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, dacă acceptă condițiile de execuție a lucrărilor cerute de Beneficiar.

 

Comments