Admitere la Seminar 2015


Seminarul Teologic Ortodox Arad,

UN LICEU PENTRU SUFLETUL TĂU!


A D M I T E R E  2 0 1 5

clasa a IX-a


ANUNȚ

 

ADMITERE ETAPA A III-A

 

 

 

 

            Locuri rămase libere – 11 locuri.

 

 

 

 

Ø    31 August: înscrierea candidaților la Seminarul Teologic Ortodox, la secretariatul școlii, între orele 8:00 – 16:00.

Ø   01 Septembrie: probele de aptitudini

o     ora 8:00 - vizită medicală

o     ora 9:00 – dicție

o     ora 10:00 – religie scris

 

Director,                                                                                            Secretar,

Pr. prof. Gavra Pompiliu                                                                     Tărșan Ciprian Mircea
Rezultate


Observaţie: 

Media finală de admitere se va afişa după susţinerea testărilor naţionale.Pentru descărcare click aici.27 mai 2015

Program:

    * ora 8 - vizita medicală (eliminatorie) .


    * ora 9 - proba de dicţie, ritm, muzică (probă orală, eliminatorie: admis / respins)

    * ora 11 - proba de verificare a cunoştinţelor religioase (probă scrisă, evaluată cu notă).    Admiterea se va derula conform metodologiei aprobată prin ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4432 /29.08.2014, pe care îl puteţi descărca de aici (click).

    METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA 
PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015 ÎN LICEELE VOCAŢIONALE se poate descărca de aici (click).

Calendar Admitere la Liceu 2015

7 mai 2015             Afisarea in scolile gimnaziale a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
15 mai 2015           Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
11 - 29 mai 2015    Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare
25 - 26 mai 2015    Inscrierea pentru probele de aptitudini / in cazul elevilor care sustin admitere la licee vocationale
25 - 26 mai 2015    Inscrierea pentru examenele de limba moderna sau materna / in cazul liceelor de profil
29 mai 2015    Desfasurarea probelor de aptitudini, in cazul liceelor vocationale
27 - 30 mai 2015    Desfasurarea examenelor de limba moderna sau materna
1 iunie 2015           Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si depunerea contestatiilor
1 iunie 2015           Afisarea rezultatelor la examenele de limba moderna sau materna si depunerea contestatiilor
2 iunie 2015           Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini
2 iunie 2015           Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la examenele de limba moderna sau materna
19 iunie 2015         Data limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi
3 iulie 2015            Afisarea, in fiecare scoala gimnaziala, a listei candidatilor la liceu, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere
6 iulie 2015            Eliberarea fiselor de inscriere pentru elevii care solicita sa participe la admitere in alt judet
6 - 8 iulie 2015       Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
3 - 7 iulie 2015       Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
3 - 7 iulie 2015       Introducerea in baza de date computerizata a datelor din  fisele de inscriere
4 - 8 iulie 2015       Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculatorcorectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator
14 iulie 2015          Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015 - 2016
15 iulie 2015          Afisarea in scolile gimnaziale a rezultatelor = a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in liceele din judet
15 iulie 2015          Afisarea de catre liceu a listei candidatilor repartizati in acea unitate
16 iulie-24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati


https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2013-la-seminar/Metodologie%20admitere%20Seminar%202014.JPG

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2014-2015

1.Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2.Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = ABS + 3EN/4,

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

 

Filiera VOCAŢIONALĂ, profilul TEOLOGIC, specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ

  1. Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015:

            1 clasă - 28 de locuri

 2. Competenţe dobândite 

    -          cunoaşterea corectă a învăţăturii de credinţă;

    -          aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa practică;

    -          fundamentarea biblică a învăţăturii de credinţă;

    -          oficierea corectă a cultului divin;

    -          exprimarea practică în cultul divin a învăţăturii de credinţă;

    -          capacitatea de a predica şi învăţa cuvântul lui Dumnezeu;    

    -          organizarea şi îndrumarea cântării în biserică;

    -     organizarea de activităţi filantropice.

 3.       Admitere pentru anul şcolar 2014-2015

 Admiterea  se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, după   organizarea probelor de aptitudini. 

Probele de aptitudini pentru admitere  la specializarea Teologie ortodoxă:

1. Proba de aptitudini muzicale şi dicţie

2. Probă scrisă cu tematică selectată din programele de religie a claselor VII-VIII.

 

 4.       Discipline de studiu specifice la Seminarul Teologic (Discipline Teologice de Specialitate): 

Discipline de specialitate: Studiu Vechiului Testament, Studiu Noului Testament, Dogmatică, Morală, Catehetică, Omiletică, Tipic, Liturgică, Muzică Bisericească, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală.

 

 5.       Posibilităţi de inserţie socio-profesională/ continuare a studiilor 

Drepturi conferite de obţinerea atestatului profesional:

 • predarea Religiei în şcoală – nivel mediu; 
 • cântăreţ bisericesc; 
 • posibilitatea accederii în formaţii corale profesionale.


PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot inscrie absolventi de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 si media la purtare in clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admisi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile ramase libere, si vietuitori din manastiri, absolventi de gimnaziu, care au depasit varsta de 18 ani.
Ύnscrierile se fac la unitatile scolare respective. 

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 1. Cerere de înscriere, formular care se va primi în momentul înscrierii;
 2. Certificat de naştere (original şi copie);
 3. Buletin de identitate / carte de identitate (original şi copie);
 4. Certificat de botez (original şi copie);
 5. Anexa la Fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial şi completată conform metodologiei de admitere (anexa pentru înscrierea la licee vocaţionale);
 6. Recomandarea preotului paroh şi a consiliului parohial (vezi recomandarea tip mai jos sau click aici)
 7. Binecuvântarea chiriarhului (de la sediul Arhiepiscopiei Aradului, dacă elevul e din judeţul Arad; sau de la centrul eparhial de unde aparţine elevul);
 8. Adeverinţa din care să rezulte următoarele:
  • a studiat religia in clasele V - VIII
  • media generală (minimum 7,00) ;
  • media la purtare pentru clasele I - VIII (minimum 9,00);
 9. Fişa medicală (tip şcoală de şoferi, de la policlinica teritoriala de care apartine candidatul) - ce va cuprinde următoarele examene (vezi modelul mai jos sau click aici):
  • sânge, plămâni, ORL, Oftalmologie cu menţiunea „Apt pentru Seminar Teologic”
  • consult psihologic cu menţiunea : "este / nu este in evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice";
  • adeverinta vaccinuri la zi.
 10. Fişă medicală a copilului (0-14 ani) - de la medicul de familie de unde aparţine candidatul, în copie xerox.
 11. Dosar plic.

Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

PROBA ORALA

a) verificarea dicţiei prin :
- rostirea uneia din rugăciunile următoare, la alegere:

Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru,
Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;
b) verificarea aptitudinilor muzicale prin :

 1. intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti, la alegere: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatal nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu continut religios;
 2. intonarea unui cântec patriotic, la alegere (Desteapta-te romane Limba noastra - Al. Cristea; Ţara mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Bratianu; Pui de lei - I. Bratianu)
 3. verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei Do major, a arpegiului si a unor sunete din gama,
 4. verificarea simţului ritmic.

Note: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisa consta intr-o lucrare scrisa, cu durata de doua ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisa se elaboreaza din programa scolara de religie, clasele                      a VII-a - a VIII-a.
Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural sunt
urmatoarele:
a) proba scrisde verificare a cunostintelor religioase;
b) proba practicpentru testarea aptitudinilor in perceperea formelor, desen dupa natura;
c) proba practicpentru testarea aptitudinilor la exprimare cromatica in compozitie. Continuturile pentru cele doua probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa scolara de educatie plastica pentru gimnaziu, iar continuturile pentru proba scrisa la Religie vor fi aceleasi ca si cele pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxa.
Continuturile pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase sunt:

Continuturi clasa a VII-a

Continuturi clasa a VIII-a

 1. Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie
 2. Crearea lumii
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din nastere
 4. Rugaciunea in viata crestinului
 5. Sfanta Liturghie - intalnirea cu Hristos
 6. Legea cea noua - Fericirile
 1. Crezul - sinteza invataturii de credinta.
 2. Pilda semanatorului - primire si implinire a cuvantului lui Dumnezeu
 3. Biserica, locas de inchinare
 4. Rabdare si incredere in Dumnezeu - Dreptul IovNOTE:

 1. Conducerea seminarului propune componenta comisiei de examen, care este aprobata de inspectoratul scolar.
 2. Pana la sfarsitul timpului de elaborare a fiecarei lucrarii scrise, comisia afiseaza baremul de evaluare si notare.
 3. Proba orala este apreciata cu calificativul admis sau respins. Candidatii de la specializarea teologie ortodoxa, care la proba orala obtin calificativul respins, nu mai sustin proba scrisa si sunt declarati respinsi la probele de aptitudini. Probele scrise si cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere la fiecare proba este 6.00.
 4. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxa, este nota obtinuta la proba scrisa. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la cele trei probe de mai sus.
 5. Media finala de admitere se calculeaza conform Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat
 6. La medii egale, departajarea candidatilor se va face conform criteriilor prevazute in metodologia de admitere. Daca egalitatea persista dupa aplicarea criteriilor de departajare prevazute in metodologia de admitere, departajarea candidatilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face dupa nota obtinuta la lucrarea scrisa din cadrul probelor de aptitudini.
 7. La probele orale si practice nu se admit contestatii. La proba scrisa se admit contestatii. Reevaluarea lucrarilor ale caror rezultate au fost contestate si afisarea rezultatelor finale se desfasoara in perioada prevazuta in calendarul admiterii.
 8. Candidatilor respinsi la probele de aptitudini li se inapoiaza dosarele si vor fi indrumati sa se inscrie la alte licee.Admiterea la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad pentru clasa a IX-a, anii şcolari precedenţi, s-a făcut conform Ordinului MECTS nr. 5220/29.08.2011. Acesta poate fi descărcat din ataşamentele de mai jos.

Calendarul admiterii se va afişa.


Metodologia propriu-zisă poate fi consultată aici (click).
Pentru relaţii suplimentare puteţi contacta secretariatul Seminarului direct, 

sau la telefon:
 
0257.285.292.
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
10 ian. 2015, 05:45
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
9 nov. 2011, 07:06
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
16 mai 2013, 08:10
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
8 mai 2014, 22:47
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
11 nov. 2011, 03:22
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
30 mai 2015, 00:28
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
10 ian. 2015, 05:44
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
9 mai 2012, 22:34