Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad,


UN LICEU PENTRU SUFLETUL TĂU!

Pentru rezultate la prima sesiune, click aiciCandidaţii care au participat la a doua etapă şi la a treia etapă de admitere au fost declaraţi admişi.

Sesiunea de admitere s-a adresat atât fetelor, cât şi băieţilor.

Pentru actele necesare la dosarul de înscriere s-au putut consulta informaţiile de mai jos.


    


Fragmente din metodologie:


Program:

 • vizita medicală (eliminatorie)
 • dicţie, ritm, muzică (oral, eliminatorie: admis / respins)
 • proba de verificare a cunoştinţelor religioase (probă scrisă, de două ore, evaluată cu notă)

Acte necesare

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 1. Cerere de înscriere, formular care se va primi în momentul înscrierii;
 2. Certificat de naştere (original şi copie);
 3. Buletin de identitate / carte de identitate (original şi copie);
 4. Certificat de botez (original şi copie);
 5. Anexa la Fişa de înscriereîn original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial şi completată conform metodologiei de admitere (anexa pentru înscrierea la licee vocaţionale);
 6. Recomandarea preotului paroh şi a consiliului parohial (vezi recomandarea tip mai jos sau click aici)
 7. Binecuvântarea chiriarhului (de la sediul Arhiepiscopiei Aradului, dacă elevul e din judeţul Arad; sau de la centrul eparhial de unde aparţine elevul);
 8. Adeverinţa din care să rezulte următoarele:
  • a studiat religia in clasele V - VIII
  • media generală (minimum 7,00) ;
  • media la purtare pentru clasele I - VIII (minimum 9,00);
 9. Fişa medicală (tip şcoală de şoferi, de la policlinica teritoriala de care apartine candidatul) - ce va cuprinde următoarele examene (vezi modelul mai jos sau click aici):
  • sânge, plămâni, ORL, Oftalmologie cu menţiunea „Apt pentru Seminar Teologic”
  • consult psihologic cu menţiunea : "este / nu este in evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice";
  • adeverinta vaccinuri la zi.
 10. Fişă medicală a copilului (0-14 ani) - de la medicul de familie de unde aparţine candidatul, în copie xerox.
 11. Dosar plic.


        
    De asemenea, puteţi consulta şi secţiunea "Admitere 2011" de pe Forumul ISJ Arad (click aici).


Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2011-2012

Filiera: vocaţională;

    Profil: Teologie Ortodoxă

        Liceu Vocaţional-Teologic - 1 clasă a IX -a; 30 de locuri (pentru sesiunea a doua de admitere au mai rămas 11 locuri libere).

Elemente despre profil: liceu (clasele IX-XII / învăţământ de zi).

După absolvirea liceului se susţin examenele de Bacalaureat şi Certificare a competenţelor teologice (Atestat). 

Finalităţile învăţământului sunt:

 • predarea Religiei în şcoala (nivel mediu);
 • posibilitatea accederii în formaţii corale profesioniste;
 • pregătirea de specialitate pentru Facultatea de Teologie;
 • posibilitatea susţinerii examenului de admitere în învăţământul superior şi la alte facultăţi decât Teologia.


NOTĂ

 1. La probele orale nu se admit contestaţii.
 2. Media finală de admitere se calculează astfel :

(3 MA + Apt) : 4 = MFA, unde:

MA = media de admitere, obţinută astfel: 

        MA = (ABS + EN) : 2; 

                unde ABS reprezintă media generală de absolvire a claselor V - VIII, 

                iar EN reprezintă media generală obţinută la Evaluarea Naţională.


Apt = nota la proba scrisă (aptitudini);
MFA = m
edia finală de admitere.

La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform metodologiei de admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.

Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.

Bibliografie:
- Sfânta Scriptură, 
- Mica Biblie, 
- Învăţătura de Credinţă Ortodoxă,
- Manual şi Caiet de Religie cl. VII şi VIII.


De asemenea, puteţi descărca Broşura editată de ISJ Arad privitoare la ADMITEREA  2011-2012 ( click aici ). Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad apare în "Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2011-2012", la capitolul "Liceu ZI clasa a IX-a", la poziţia nr. 6.


Pentru relaţii suplimentare puteţi contacta secretariatul Seminarului direct, 

sau la telefon: 
027.285.292 

sau pe e-mail, la adresa:
 
 
 codin.simonca@seminararad.org
 
.
Sesiunea I de admitere


    
Rezultatele finale

(pentru mărire click pe imagine)
Pentru rezultate, click aici. Candidaţii care au participat la a doua sesiune au fost declaraţi admişi (rezultatele mai jos; pentru mărire click pe imagine). 
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
9 mai 2011, 00:47
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
1 iun. 2011, 13:45
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
1 iun. 2011, 13:47
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
22 mar. 2011, 04:46
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
1 iun. 2011, 09:01
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
22 mai 2011, 14:18
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
22 mar. 2011, 04:55